Stäng

Den nya motorvägen mellan Mumbai och Pune

En ny väg byggs mellan två av Indiens största städer: motorvägen mellan Mumbai och Pune. Den nya vägen blir ett säkrare sätt för pendlare att färdas och minskar restiden med hela 45 minuter. RVR Projects är specialister på tunnelkonstruktion och använder utsläppsfria, elektriska, mobila luftkompressorer från Atlas Copco för att kunna bygga 10 kilometer tunnel mer hållbart.

Nyheter och evenemang Kundberättelse Mobila kompressorer

Indiens kommersiella centrum Mumbai är en av världens mest tätbefolkade städer. Dess befolkning ökade mycket under det förra århundradets andra hälft och den fortsätter att växa snabbt – liksom trafiken. Vägarna är överbelastade och överfulla vilket gör att det ofta är obehagligt att köra. Jordskred under monsunerna orsakar även allvarliga trafikstörningar och hotar säkerheten för pendlarna.

För att förbättra förhållandena på vägen byggs en ny och snabb motorväg mellan Mumbai och Pune, två av landets största handelsstäder. Motorvägen mellan Mumbai och Pune är ett pågående projekt med anläggning av olika tunnlar, broar och vägar som blir till en genväg jämfört med den befintliga vägen. Enligt tidsplanen ska den vara klar nästa år, och arbetet pågår dygnet runt för att det här prestigefyllda projektet ska gå i hamn. Det kommer att minska restiden med hela 45 minuter och öka säkerheten för alla resenärer.

Elektrisk, mobil kompressor från Atlas Copco
RVR Projects är en av två entreprenörer på plats som hanterar det tuffa jobbet att bygga motorvägstunnlarna. Den lokala byggspecialisten valde att använda två av sina tretton elektriska luftkompressorer från Atlas Copco till att spruta betong på hängväggar och sidoväggar vid tunnelutgrävningen. Det här stärker tunneln samtidigt som stenstrukturen lämnas intakt. Tunnelexperten använder även en pneumatisk stigortsmaskin från Atlas Copco i borrningsarbetena.
RVR Projects har fler än 800 medarbetare på plats under projektet med motorvägen mellan Mumbai och Pune, och i perioder deltar så många som 2 000 medarbetare i skift så att det planerade slutförandedatumet ska kunna hållas. Arbetsförhållandena i tunnlarna är svåra då det är dammigt, lerigt och mycket varmt. Temperaturen kan nå stekheta 45 grader Celsius.
Till de här extrema förhållandena valde RVR Projects de mycket effektiva, kostnadseffektiva och ultratysta, elektriska E-Air-kompressorerna. E-Air producerar inga utsläpp, så de passar perfekt till inomhusdrift. Kompressorerna är i gång dygnet runt under projektet, de bibehåller en konstant tillförsel av ren luft som förbättrar luftkvaliteten och de sänker ljudnivån för alla som arbetar i tunnlarna.
Byggföretaget valde den elektriska E-Air-enheten eftersom den har Atlas Copcos egenutvecklade elmotor och elektronik, som både har förfinats och visats vara lämplig i mycket krävande tillämpningar och miljöer. Enhetens motor är oljekyld och tål därför hög luftfuktighet och dammiga miljöer och elektroniken är vätskekyld vilket ger en oöverträffad tillförlitlighet.

Atlas Copco jobbar hårt för att ligga i framkant när det gäller att erbjuda hållbara lösningar till den maskindrivna industrin. Företaget har utvecklat en portfölj med elektriska kompressorer som ger bättre effektivitet och bidrar till en lägre total ägandekostnad än traditionella alternativ. 

Vanliga frågor om elektriska kompressorer

E-Air – elektrisk mobil kompressor

Vanliga frågor om elektriska kompressorer

Elektriska mobila kompressorer – produktinformation

Electric mobile compressor with Variable Speed Drive

Elektriska mobila kompressorer – produktinformation

E-Air – din tysta partner för de tuffaste förhållandena

E-Air - Your silent partner 4

E-Air – din tysta partner för de tuffaste förhållandena

Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune: Betongsprutning i tunneln

E-Air tunnel

Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune: Betongsprutning i tunneln

Vill du ha mer information om våra mobila kompressorer?

contact icon