Våra lösningar

Enkla att starta

TTe-bilningsmaskiner har dekompressionsventiler och elektrisk tändning. Det gör dem lätta att starta i alla väder.

Enkel transport

Cobra™-maskinerna väger bara 24 kg, så de är lätta att bära med sig och ryms i bagageutrymmet på en bil.

Järnvägsspecialist

Cobra™ TTe ger precis den kraft som behövs för ballaststampning.

Vi bryr oss

HAPS-systemet (Hand Arm Protection System) gör Cobra™ unik. Det gör att du kan utföra tungt arbete mer än två gånger längre jämfört med andra bensindrivna bilningsmaskinmodeller

Två storlekar

När du arbetar i farliga områden, exempelvis i områden med transformatorstationer, är det smidigt att ha två olika storlekar att välja mellan.

Luftfilter

Vi har gjort det enkelt för dig att kontrollera att oljenivåerna är optimala.

Cobra TTe

Cobra™ TTe är optimerad för järnvägsarbete och särskilt utformad för ballaststampning. Den arbetar på den relativt höga frekvensen av 1 620 slag/min. Dess slagkraft är hög nog att skjuta ner bärlagret under slipers utan att bärlagret pulveriseras. De bensindrivna bilningsmaskinerna är idealiska för ballaststampning på flera sätt. Du behöver inte tänka på kompressorer, slangar eller kablar, vilket gör det enkelt och tryggt att röra sig på bangårdar och i andra riskfyllda miljöer med konstant tung trafik.

Tekniska specifikationer

Technical details

Vikt

24 kg

Längd

927 m

Djup

331 mm

Bredd över handtag

320 mm

Slagenergi

40 joules

Slagfrekvens

1 620 bpm

Borrdjup

0 m
Engine
Vibration & sound
Available shank sizes
Part numbers