Stäng

ECO-läge

Smart elektronik för bättre bränsleeffektivitet

Förbrukar din mobila kompressor bränsle när du inte använder luft?

Dieselkompressorer tillbringar ganska mycket tid i ”tomgångsläge”: kompressorn är på, men levererar inte luft. Under påfyllning av borrör, medan du flyttar runt utrustning eller helt enkelt under lunchraster. Även i tomgångsläget fortsätter motorn att gå och driver ett element som arbetar hårt för att hålla trycket uppe.

Tack vare ECO-läget växlar Atlas Copcos kompressorer från avlastning, tomgångsstatus, till ingen belastning. Under tiden utan belastning förbrukar kompressorn 50 % mindre bränsle. Om du tänker på hur mycket bränslekostnaderna bidrar till den totala ägandekostnaden förstår du de faktiska besparingarna ...

Vad är ECO-läge?

Hur fungerar ECO-läget?

Byte av borrör, flytt av utrustning, brott ... Om din tillämpning har långa perioder utan luftbehov går kompressorn in i ”avlastningsläge”. Tack vare ECO-lägesfunktionen växlar kompressorn automatiskt från avlastning till ingen belastning. Motorvarvtalet sjunker, trycket minskar gradvis och motorn förbrukar endast hälften så mycket bränsle. Ska du återuppta arbetet? Då identifierar en luftutloppstryckgivare luftbehovet för tillämpningen. Styrenheten utlöser automatiskt återbelastning av kompressorn. Den här funktionen för automatisk identifiering ser till att du är igång igen på ett ögonblick.

Du har kontrollen

Både styrenheten Xc2003 och styrenheten Xc4004 har ECO-läge. Du kan ändra parametrarna som du vill: minimitrycket, efter hur lång tid ECO-läget aktiveras osv.

Med funktionen för automatiskt stopp kan kompressorn automatiskt stoppas helt efter en förinställd tids inaktivitet. Det innebär att kompressorn inte förbrukar något bränsle alls.


Om du vill ha ett helt automatiserat system kan du även aktivera inställningen för automatisk start. Den här funktionen startar kompressorn automatiskt om trycket sjunker under en förinställd nivå. Den här "autostart"funktionen bör naturligtvis användas med försiktighet. Läs alltid handboken innan du aktiverar "autostart".

Styrenheten Xc4004
Styrenheten Xc4004 som visar larm
Styrenheten Xc4004
Läs mer om vår mest avancerade digitala styrenhet
 
Läs mer om vår mest avancerade digitala styrenhet
Läs mer om vår mest avancerade digitala styrenhet
PACE-teknik
PACE-teknik
PACE-teknik
Söker du mer avancerad teknik? Med vår PACE-funktion kan en kompressor köras med flera olika tryckinställningar. Ta reda på mer
 
Söker du mer avancerad teknik? Med vår PACE-funktion kan en kompressor köras med flera olika tryckinställningar. Ta reda på mer
Söker du mer avancerad teknik? Med vår PACE-funktion kan en kompressor köras med flera olika tryckinställningar. Ta reda på mer