Din plats påverkar urvalet av kompressorer - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Din plats påverkar urvalet av kompressorer

Kontakta våra experter

Olika typer av bestämmelser

Beroende på region/land måste mobila kompressorer uppfylla flera typer av bestämmelser. Några exempel:

  • utsläppskrav (till exempel steg V i Europa och Tier4Final i USA)
  • bestämmelser för kärl
  • godkännanden för vägar
  • Högsta ljudnivåer
  • och många fler

Känner du till aktuella och framtida utsläppskrav som kommer att påverka dig?

Miljözoner

I miljözoner får endast den mest energieffektiva utrustningen användas.

Under flera år har utsläppsnivåerna stått på dagordningen för många myndigheter; både globala och lokala. Utsläppskrav kan utfärdas på regional nivå (t.ex. steg V för EU), på landsnivå eller till och med i en stad. I flera europeiska stadskärnor finns miljözoner där äldre dieseldrivna bilar inte får köras. Samma föreskrifter gäller även dieseldrivna kompressorer.När du väljer en kompressor rekommenderas du inte bara att känna till aktuella föreskrifter utan även eventuella kommande begränsningar för att undvika en snabb försämring av värdet på din maskinpark.Tips:- beställ kompressorer som uppfyller de utsläppsbestämmelser som råder där din utrustning ska användas.- den mest framtidssäkra lösningen är att välja eldrivna kompressorer med noll dieselutsläpp.

Lokala arbetsförhållanden

Mobila kompressorer används ofta i krävande förhållanden. Det är mycket viktigt att de är konstruerade för att vara tillförlitliga, oavsett var de används. För att garantera tillförlitliga prestanda rekommenderas att de specifika arbetsförhållandena är väl kända.

Väderförhållanden

Regn, hög eller låg temperatur, fuktighet, sol, damm, vind ... Alla väderinslag kan skada alla typer av mobila kompressorer. När du väljer en kompressor ska du vara vaksam på följande funktioner.

  • En PE-huv: jämfört med metall ökar en polyetenhuv kompressorns livslängd eftersom den är mindre utsatt för slitage
  • Alternativ för låga temperaturer: 
  • C3-certifierad korrosionsbeständig färg: kontrollera om huvens metalldelar är skyddade mot korrosion. Rätt skydd förhindrar spridning av korrosion.
  • Inloppsfilter: i motsats till stationära kompressorer behöver mobila kompressorer ökat skydd mot damm eller andra partiklar i inloppsluften.
  • IP-klassning av styrenheter och andra elektroniska anslutningar: detta anger skyddsnivån mot damm och fukt.

Höjd

Alla kompressorer kan inte användas på höga höjder. Var noga med att ange maximal höjd över havet vid drift under urvalsprocessen.

Omgivningstemperatur

Zon 2

Se till att du även undersöker andra områden som du behöver känna till innan du väljer en mobil luftkompressor