Stäng

Välj rätt kompressor för din tillämpning

Att välja rätt kompressor kan vara besvärligt eftersom det finns många faktorer att fundera över. En logisk utgångspunkt är din tillämpning som avgör nödvändigt tryck, flöde och luftkvalitet. Men beaktar du även driften och organisationen? Antal operatörer, arbetsplatser, nyttjandegrad, nödvändig transport och förvaring är alla faktorer som kan vara avgörande för vilken kompressor som passar bäst för dina behov.

Flödes- och tryckbehov

Din tillämpning avgör vilket tryck och flöde som krävs. Behovet kan variera över tid. En kompressor där du enkelt kan ändra trycket kan göra att det inte är nödvändigt att använda fler kompressorer när luftbehovet ändras.

Nödvändig luftkvalitet

Kvaliteten på slutprodukten skyddar ditt goda anseende. Olika tillämpningar – från sprutmålning till rengöring av rörledningar – kan påverkas av partiklar eller fukt i tryckluft. Dessutom kan hög temperatur också påverka tillämpningen negativt. Kontrollera funktioner för luftkvalitet såsom:

  • filter
  • efterkylare

Tillgängligt utrymme på anläggningen

Storleken är viktig. Ledigt utrymme är värdefullt, särskilt på en byggarbetsplats.  

Flera kompressorer kan ge det flöde och tryck du behöver för din tillämpning, men de kan variera mycket i storlek. Dessutom minskas utrymmeskravet på plats genom en fällbar dragstång.

Åtkomsten till anläggningen kan också vara begränsad, till exempel:

  • Utrustningen måste rymmas i en liten lastbil för transport genom en tunnel
  • Högre våningar kan endast nås med hiss
  • Vid användning inomhus bör kompressorn kunna förflyttas genom dörrar (begränsad bredd och/eller höjd)
  • Begränsat manövreringsutrymme på anläggningen

Öka mångsidigheten hos utrustningen med de rätta extra funktionerna

När du konfigurerar kompressorn bör du tänka på alternativ som kan förbättra effektiviteten.

  • Om du har särskilda (små) kraftbehov på anläggningen kommer en kompressor med integrerad generator att eliminera behovet av att ta in en extra generator
  • Operatörer använder ofta annan mindre utrustning som lätt kan tappas bort på anläggningar. En integrerad verktygslåda är praktisk för enkel, snabb och säker förvaring, till exempel av en handhållen bilningsmaskin

Ventilationskrav

Vid arbete i slutna eller underjordiska miljöer (till exempel tunnelprojekt eller gruvtillämpningar) kan ventilationskostnaderna minskas genom att man väljer en elektrisk kompressor istället för en dieseldriven kompressor. 

Elektriska kompressorer är inte bara avgasfria, de är också tystare vid användning. Ytterligare en fördel när kompressorerna körs inomhus.

Transport och mobilitet

Mobila kompressorer är konstruerade för att driftsättas på olika platser: från byggarbetsplatser i stadsmiljöer till avlägsna rörledningar. Hur du vill transportera kompressorn påverkar ditt val.

Typ av transport

Kompressorn transporteras med lastbil

mobil kompressor med centralt balanserat lyftok och dragögla

Med ett välbalanserat lyftok undviks att kompressorn förflyttas på ett oväntat sätt vid lyftning

Kompressorns mått och vikt är avgörande för hur många enheter som får plats i en lastbil, vilket gör att ytterligare transporter inte är nödvändiga.Lyfta kompressorn till lastbilenMed ett välbalanserat lyftok undviks att kompressorn förflyttas på ett oväntat sätt vid lyftning. Se till att dragöglan kan nås på ett enkelt och säkert sätt.

Kompressor integrerad i ett nyttofordon

Serviceorganisationer föredrar ofta att integrera en kompressor i sina fordon, tillsammans med annan utrustning. De flesta mobila kompressorer kan även monteras på ett stöd, men för optimal integrering ska du se till att välja rätt utrymme, vikt och tillgänglighet. Tänk på att kompressorn måste användas och underhållas även efter integrering.

Bogsera en mobil kompressor

bogsera en liten luftkompressor under 750 kg utan att ett särskilt körkort behövs

Kompressorer på upp till 750 kg kan bogseras utan att ett särskilt körkort behövs.

När den mobila kompressorn är utformad för bogsering kan transporten vara mycket enkel.Inverkan på körkortFlera länder utfärdar viktbegränsningar när det gäller bogsering.I Europa kan du till exempel bogsera en mobil kompressor på upp till 750 kg utan att behöva ett särskilt körkort. För uthyrningsföretag eliminerar detta behovet av att organisera transport när kunderna bara behöver hyra en liten luftkompressor.Dessutom är regler för godkännanden för vägar ofta olika beroende på viktkategori.Inverkan på dragfordonetKontrollera att kompressorn har rätt dragstång och bogserögla för att passa anslutningen på fordonet.

Transportfrekvens

Det finns mobila kompressorer som ställs på en ny plats varje dag, medan andra förblir stillastående i flera månader. När du har en hög transportfrekvens ska du fråga vilka funktioner som förbättrar transporteffektiviteten.

Välj rätt kompressor för din tillämpning

explainer icon