Stäng

Hur väljer du en kompressor som passar dina behov?

Läs mer om hur du väljer den kompressor som bäst passar dina behov baserat på dina tillämpnings- och tekniska krav, var du arbetar, vilken typ av organisation du har, m.m.

Att äga den kompressor som bäst passar dina behov ökar avkastningen på din investering. Vi rekommenderar att du kontrollerar följande punkter i urvalsprocessen:

  • Säkerhetsföreskrifter
  • Din tillämpning
  • Din plats
  • Din maskinpark

Genom att fastställa dina behov kan du ställa in tekniska specifikationer för din mobila kompressor (maskinpark).

Hur väljer du en kompressor som passar dina behov?

explainer icon