Stäng

Energieffektiva vakuumpumpar och vakuumsystem för livsmedelsindustrin och tillverkningsindustrin

Vakuum används inom otaliga industrier och applikationer världen över för att förflytta, packa och forma varor. Atlas Copco är världsledande inom vakuum och oavsett tillämpning har vi en vakuumpump för dig.

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin är en sammanfattande benämning för företag som tillverkar livsmedel. Till livsmedel räknas produkter som kan användas till mat eller dryck, antingen som de är eller efter någon form av värmebehandling. Idag räknas livsmedelsindustrin som Sveriges tredje största industrigren och man räknar med att det finns cirka 65 000 livsmedelsföretag spridda i hela landet. Storleken på företagen varierar kraftigt, från små kiosker till stora livsmedelsfabriker. De dominerande branscherna inom livsmedelsindustrin är slakt och chark, mejeri och bageri. Atlas Copco erbjuder olika typer av vakuumpumpar som är lämpliga för olika typer av applikationer inom livsmedelsindustrin. Givetvis erbjuder vi oljesmorda vakuumpumpar, men också certifierat oljefria vakuumpumpar för extra känsliga miljöer.

Vakuumpumpar och vakuumlösningar för livsmedelsindustrin

Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin inkluderar en rad olika inriktningar som fokuserar på tillverkning av färdiga produkter eller halvfabrikat av olika material och för olika syften. Till de mest etablerade tillverkningsindustrierna hör verkstadsindustrin, textilindustrin och processindustrin. Textilindustrins betydelse i Sverige har minskat över tiden och en stor del av produktionen har flyttat utomlands. Den högt automatiserade processindustrin är däremot en mycket viktig näring med många stora pappersbruk, järnverk och stålverk. Atlas Copco erbjuder innovativa och energieffektiva vakuumpumpar med varvtalsstyrning som är lämpliga för olika typer av applikationer inom tillverkningssindustrin. Vi har ett stort utbud av decentraliserade pumpar. GHS VSD+ är en skruvpump designad för centralvakuumsystem.

Vakuumpumpar och vakuumlösningar för tillverkningsindustrin

Verkstadsindustri

Verkstadsindustrin är den i särklass största svenska industrigrenen i Sverige både vad gäller produktionsvärde och antal sysselsatta. På grund av sin storlek och betydelse för landets BNP kallas den ofta för ryggraden inom svenskt näringsliv. Inom verkstadsindustrin förädlas råvaror (metall, trä, plats etc.) och säljs vidare som halvfabrikat eller som helt färdiga produkter. Tillverkningen av personbilar och lastbilar utgör den mest omfattande delen av verkstadsindustrin. Metallvaruindustrin och elektronisk industri är två andra viktiga grenar. Atlas Copco erbjuder robusta och energieffektiva vakuumpumpar med varvtalsstyrning som klarar de mest påfrestande miljöer inom verkstadsindustrin. Till de mest stryktåliga pumparna hör våra vätskeringpumpar LRP VSD+ och AWS, som klarar de tuffaste förhållanden.

Sverige-Vakuum-Plastindustri

Vakuumpumpar och vakuumlösningar för verkstadsindustrin

Energieffektiva vakuumpumpar och vakuumsystem för livsmedelsindustrin och tillverkningsindustrin

explainer icon