Våra lösningar

Vakuum och vakuumpumpar används vid pastatillverkning

Vid pastatillverkning används vakuum och vakuumpumpar för att blanda, torka, kyla och förpacka pastadeg och färdig pasta.

God pasta av hög kvalitet tillverkas med hjälp av vakuum

Vakuum används för att höja kvaliteten i alla steg i tillverkningsprocessen - från deg till färdig och förpackad produkt.

Pasta produceras i stora fabriker som hanterar hela processen från deg till formning, torkning, kylning och förpackning. Vakuum används vid förberedelse av degen och också vid formningen i början av processen. Med ett kontinuerligt vakuum går det snabbare att förbereda degen och ingredienserna, inklusive färgämnen, blandas bättre med vätskan. Vakuum används också vid avgasning och torkning och för att förlänga hållbarheten på färsk pasta i förpackningar.

Traditionella vakuumpumpar inom pastatillverkning inkluderar olika typer av mer eller mindre högljudda pumpar som placeras i direkt anslutning till produktionen. Atlas Copco rekommenderar ett centralt vakuumsystem där den energieffektiva skruvpumpen GHS VSD+ används för att driva hela vakuumanläggningen. Det skapar fördelar ur ett energiperspektiv och förbättrar även arbetsmiljön på fabriksgolvet. Ett centralt vakuumsystem är dessutom enklare och billigare att serva. Ett alternativ kan även vara den oljefria flerklopumpen DZM.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information:

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad

DZM | Vakuumpump | Flerklopump | Oljefri

Drying Holding, lifting, moving Packaging