Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Vid tillverkning av pasta behövs en eller flera vakuumpumpar

Vakuum används för att höja kvaliteten i alla steg i tillverkningsprocessen - från deg till färdigpackad produkt.

Pasta produceras i stora fabriker som hanterar hela processen från deg till formning, torkning, kylning och förpackning. Vakuum används vid förberedelse av degen och också vid formningen i början av processen. Med ett kontinuerligt vakuum går det snabbare att förbereda degen och ingredienserna blandas bättre med vätskan. Vakuum används också vid avgasning (avluftning) och torkning och för att förlänga hållbarheten på färsk pasta i förpackningar.

Traditionella vakuumpumpar inom pastatillverkning inkluderar olika typer av mer eller mindre högljudda pumpar som placeras i direkt anslutning till produktionen. Atlas Copco rekommenderar ett centralt vakuumsystem där den varvtalsstyrda skruvpumpen GHS VSD+ används för att driva hela vakuumanläggningen. En sådan lösning skapar fördelar ur ett energiperspektiv och förbättrar även arbetsmiljön på fabriksgolvet. Ett centralt vakuumsystem är dessutom enklare och billigare att serva. Beroende på kundens specifika förutsättningar så kan den oljefria klopumpen DZS/M VSD+ eller vätskeringpumpen LRP VSD+ vara ett alternativ.

GHS VSD+ | Centralvakuum

DZS VSD+ | Oljefri klopump

LRP VSD+ | Robust vätskeringpump

text

Läs om några av våra kunder som använder vakuumpumpar från Atlas Copco i sin produktion

Vakuumpumpar från Atlas Copco sänker energikostnaderna och förbättrar både produktionsmiljön och arbetsmiljön hos våra livsmedelskunder. Oljeaerosoler, värme och buller från traditionella vakuumpumpar som ofta placeras i nära anslutning till produktionen är något som vakuumpumparna från Atlas Copco råder bot på.

La Molisana | GHS VSD+

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information:

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

Drying Packaging Holding, lifting, moving