Vid tillverkning av pasta behövs en eller flera vakuumpumpar

Vakuum används för att höja kvaliteten i alla steg i tillverkningsprocessen - från deg till färdigpackad produkt.

Pasta produceras i stora livsmedelsfabriker som hanterar hela processen från deg till formning, torkning, kylning och förpackning. Vakuum används vid förberedelse av degen och också vid formningen i början av processen. Med ett kontinuerligt vakuum går det snabbare att förbereda degen och ingredienserna blandas bättre med vätskan. Vakuum används också vid avgasning (avluftning) och torkning och för att förlänga hållbarheten på färsk pasta i förpackningar.

pasta food lasagne farfalle yellow weat flour

Traditionella vakuumpumpar inom pastatillverkning inkluderar olika typer av mer eller mindre högljudda pumpar som placeras i direkt anslutning till produktionen. Atlas Copco rekommenderar ett centralt vakuumsystem där den varvtalsstyrda skruvpumpen GHS VSD+ används för att driva hela vakuumanläggningen. En sådan lösning skapar fördelar ur ett energiperspektiv och förbättrar även arbetsmiljön på fabriksgolvet. Ett centralt vakuumsystem är dessutom enklare och billigare att serva. Beroende på kundens specifika förutsättningar så kan den oljefria klopumpen DZS/M VSD+ eller vätskeringpumpen LRP VSD+ vara ett alternativ.

GHS VSD+ | Centralvakuum

DZS VSD+ | Oljefri klopump

LRP VSD+ | Robust vätskeringpump

Läs om några av våra kunder inom livsmedel som använder vakuumpumpar från Atlas Copco i sin produktion

Vakuumpumpar från Atlas Copco sänker energikostnaderna och förbättrar både produktionsmiljön och arbetsmiljön hos våra kunder inom livsmedelsindustrin. Oljeaerosoler, värme och buller från traditionella vakuumpumpar som ofta placeras i nära anslutning till produktionen är något som vakuumpumparna från Atlas Copco råder bot på.

La Molisana | GHS VSD+

ToppChark

Outinens potatis

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information:

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

Drying Emballering Holding, lifting, moving