Vakuum | Livsmedel | Urtagning och rensning - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Vakuumteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vakuum och vakuumpumpar används vid hantering av kyckling- och fiskprodukter

Vid urtagning och rensning av slaktprodukter används vakuumpumpar för att suga bort inälvor och fett.

Innan kyckling och fisk packas och säljs på konsumentmarknaden tas inälvor och fett bort köttet. Detta görs med hjälp av vakuumpumpar kopplade till maskiner eller handhållna verktyg. Vakuum används även för att transportera bort restprodukter i produktionen.

Vid urtagning används ofta oljeinsprutade lamellpumpar eller vätskeringpumpar (LRVP). Nackdelen med oljeinsprutade pumpar är att de riskerar att kontaminera processen. En LRVP är visserligen oljefri, men den konsumerar stora mängder vatten. Atlas Copco rekommenderar som regel kunder inom livsmedelssegmentet att använda oljefria och rena lösningar i produktionen. Lämpliga pumpar inkluderar den oljefria och robusta vätskeringpumpen LRP VSD+ eller DZS/M VSD+, en mycket energieffektiv oljefri klopump. I mindre känsliga applikationer kan ett centralt vakuumsystem med en energieffektiv GHS VSD+ skruvpump passa bra.

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information:

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

Iviceration