Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Vakuum och vakuumpumpar används vid hantering av kyckling- och fiskprodukter

Vid urtagning och rensning av slaktprodukter används vakuumpumpar för att suga bort inälvor och fett.

Innan kyckling och fisk packas och säljs på konsumentmarknaden tas inälvor och fett bort köttet. Detta görs med hjälp av vakuumpumpar kopplade till maskiner eller handhållna verktyg. Vakuum används även för att transportera bort restprodukter i produktionen.

Vid urtagning används ofta oljeinsprutade lamellpumpar eller vätskeringpumpar (LRVP). Nackdelen med oljeinsprutade pumpar är att de riskerar att kontaminera processen. En LRVP är visserligen oljefri, men den konsumerar stora mängder vatten. Atlas Copco rekommenderar som regel kunder inom livsmedelssegmentet att använda oljefria och rena lösningar i produktionen. Lämpliga pumpar inkluderar den oljefria och robusta vätskeringpumpen LRP VSD+ eller DZS/M VSD+, en mycket energieffektiv oljefri klopump. I mindre känsliga applikationer kan ett centralt vakuumsystem med en energieffektiv GHS VSD+ skruvpump passa bra.

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information:

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

Iviceration