Vakuum och vakuumpumpar används vid bulktransport av material

Vid bulktransport av pulver och andra material används vakuum för att säkersälla säkra och effektiva förflyttningar.

Sverige-Vakuum-Bulktransport

Vid bulktransport av pulver och andra material används vakuum och vakuumpumpar för att säkersälla säkra och effektiva förflyttningar.

Med bulktransport avses en förflyttning av större mängder material över en kortare eller längre sträcka. I fabriker där kortare förflyttningar av pulvermaterial och andra torra material ska göras används ofta ett vakuumsystem för att göra själva förflyttningen. Det kan gälla exempelvis förflyttning av läkemedel, cement eller djurfoder. Traditionellt sätt har företag valt att använda sig av lobblåsmaskiner, en typ av kompressorer som klarar av lätta material men som inte är lika effektiva vid förflyttning av tyngre material, eller av oljeinsprutade lamellpumpar som kräver mycket underhåll vid kontinuerlig användning. För vakuumtransport av pulvermaterial och annat material rekommendderar Atlas Copco den oljefria klopumpen DZS/DZM. ATEX certifikat 2.2 för explosiva och dammiga miljöer finns tillgängligt. Atlas Copco erbjuder även blåsmaskiner. En vakuumpump är dock att föredra eftersom förflyttning med vakuum är säkrare än förflyttning med hjälp av tryckluft och risken för läckage av det förflyttade materialet är lägre.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

DZS | Vakuumpump | Klopump | Oljefri

Pneumatic conveying