Vid glastillverkning används vakuum och vakuumpumpar för att säkerställa effektivitet och kvalitet

Inom glasindustrin används vakuum för att forma och kyla av glasmaterial.

Glasflskor formas med hjälp av vakuum

Inom glasindustrin används vakuumpumpar för att forma och kyla av glasmaterial.

Inom glasindustrin används vakuum tillsmmans med tryckluft för att trycka ut glasmaterialet i formen och även för att kyla av glaset snabbt. Vakuum används också för att säkerställa att glasets dimensioner blir rätt, något som tillåter tillverkning av ett tunnare och lättare glas som är enklare att hantera och billigare att tillverka. Tack vare användningen av vakuum minskar även behovet av tryckluft med 80%, något som bidrar till kraftigt sänkta produktionskostnader. Traditionella vakuumpumpar inom glastillverkning inkluderar roterande lamellpumpar, skruvpumpar med fast varvtal och vätskeringpumpar med stora energiuttag och hög vattenkonsumtion. För att spara energi och höja produktiviteten i processen rekommenderar Atlas Copco att kunden installerar ett centralt vakuumsystem där den energieffektiva skruvpumpen GHS VSD+ används för att driva hela vakuumanläggningen. Det skapar fördelar inte bara ur ett energiperspektiv utan förbättrar även arbetsmiljön på fabriksgolvet. Ett centralt vakuumsystem är dessutom enklare och billigare att serva.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad

Forming & Shaping