Vakuum och vakuumpumpar används inom pappersindustrins förädlingsprocesser

Inom pappersindustrin och på pappersbruken används vakuum för att hålla, lyfta och förflytta olika typer av pappersmaterial.

Sverige-Vakuum-Pappersindustri

Inom pappersindustrin och på pappersbruken används vakuumpumpar för att hålla, lyfta och förflytta olika typer av pappersmaterial.

För fabriker som bearbetar och förädlar råmaterial till olika typer av pappersprodukter är vakuumpumpar en vilktig del i flertalet applikationer. Bland annat så används vakuum för att hålla och förflytta pappersrullar, för rengöring av pappers- och torkmaskiner och för utsug av organiska restprodukter och slam. Till de vakuumpumpar som traditionellt sätt använts inom pappersindustrin och på pappersbruken hör oljefria lamellpumpar och vätskeringpumpar. Lamellpumparna är ofta billiga men dyra att underhålla och driva. Dessutom alstrar de mycket ljud och värme. Vätskeringpumparna är robusta men konsumerar mycket energi och vatten. Med en pålitlig och energieffektiv vakuumpump kan kunder verksamma inom pappersindustrin öka sin produktivitet och sänka sina kostnader för media samtidigt som arbetsmiljön på fabriksgolvet förbättras. Atlas Copco rekommenderar ett centralvakuumsystem med den energieffektiva och tysta vakuumpumpen GHS VSD+. För känsligare applikationer i produktionen är en oljefri DZS en bra lösning.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad

DZS | Vakuumpump | Klopump | Oljefri

Paper converting