Tandläkarmottagningar

inom dentalvården används vakuum för rengöring av munhålan vid undersökningar och operationer.

Vakuum används vid förberedelse av kyckling- och fiskprodukter

Hos tandläkare används vakuum för att suga rent i patientens mun vid normala undersökningar och vid kirurgiska ingrepp. I regel används små dedikerade vätskeringpumpar i varje sal. Underhållskostnaderna är höga och energianvändningen är sällan effektiv. För mindre mottagningar är en oljefri och pålitlig DZS VSD+ lämplig. Den är energieffektiv och enkel och billig att underhålla. Centrala lösningar kan vara aktuella för större mottagningar som använder mycket vakuum.

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

Klopumpen DZS

Vakuumteknik