Beregne arbeidstrykket - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Our solutions
Industriverktøy og monteringssystemer
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Solutions
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Beregne arbeidstrykket

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Trykkluftutstyret i en installasjon bestemmer det nødvendige arbeidstrykket. Det riktige arbeidstrykket avhenger ikke bare av kompressoren, men også av utformingen av trykkluftsystemet og rørene, ventilene, trykklufttørkerne, filtrene, Ulike typer utstyr kan kreve forskjellige trykk i samme system.

Hvordan beregner vi arbeidstrykket for trykkluftutstyr?

Beregne arbeidstrykket for trykkluftutstyr (diagram)
Normalt bestemmer det høyeste trykket det nødvendige installasjonstrykket, og annet utstyr vil bli utstyrt med trykkreduserende ventiler ved brukspunktet. I mer ekstreme tilfeller kan metoden være uøkonomisk, og en egen kompressor for spesielle behov kan være en løsning. Det bør også bemerkes at trykkfallet raskt øker etter hvert som flyten øker. Hvis en endring i forbruk kan forventes, er det økonomisk fornuftig å tilpasse installasjonen til disse forholdene.Filtre og spesielle støvfiltre, har et lavt trykkfall, men blir tilstoppet over tid og skiftes ut ved anbefalt trykkfall. Denne faktoren vil bli registrert i beregningen. Kompressorens mengderegulering forårsaker også trykkvariasjoner, og må derfor også inkluderes i vurderingen.Det kan være hensiktsmessig å utføre beregninger ved hjelp av følgende eksempel: Det er først og fremst sluttforbrukerprogrammet sammen med trykkfallet mellom kompressoren og forbrukeren som bestemmer trykket kompressoren må produsere. Arbeidstrykket kan bestemmes ved å legge trykkfallet til systemet, som vist i eksempelet ovenfor.

Les mer om de ulike aspektene ved dimensjonering av kompressorinstallasjoner nedenfor.

Calculating and Measuring the Air Requirement
Calculating and Measuring the Air Requirement
Learn how to calculate the compressed air required to run your different tools.
 
Learn how to calculate the compressed air required to run your different tools.
Learn how to calculate the compressed air required to run your different tools.
Centralization or Decentralization?
Centralization or Decentralization?
Learn more about centralizing and decentralizing a compressor installation.
 
Learn more about centralizing and decentralizing a compressor installation.
Learn more about centralizing and decentralizing a compressor installation.
Dimensioning at High Altitudes
Dimensioning at High Altitudes
Learn more about dimensioning a compressor installation and dealing with a higher altitude.
 
Learn more about dimensioning a compressor installation and dealing with a higher altitude.
Learn more about dimensioning a compressor installation and dealing with a higher altitude.

Relaterte artikler

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.