Metody modyfikacji wydajności silnika

<p>Dławienie i regulacja ciśnienia to dwie metody modyfikacji wydajności silnika pneumatycznego. Wybór odpowiedniej metody zależy od warunków zastosowania.

Dławienie

Dławienie silników pneumatycznych

Przepustnica jest zazwyczaj montowana na wlocie lub wylocie silnika. Korzyścią płynącą z dławienia na wlocie jest zmniejszenie zużycia powietrza, natomiast dławienie na wylocie pozwala zachować nieznacznie wyższy początkowy moment obrotowy. Jeśli wysoki początkowy moment obrotowy ma zostać zachowany, a prędkość obrotowa zmniejszona, dławienie to najlepsza metoda modyfikacji mocy silnika.

Regulacja ciśnienia

Silnik pneumatyczny — regulacja ciśnienia

Regulator ciśnienia jest zawsze montowany na wlocie silnika. Korzystanie z regulacji ciśnienia to idealne rozwiązanie, gdy jest wymagane sterowanie momentem obrotowym zatrzymania, a wysoki początkowy moment obrotowy nie ma większego znaczenia.

Wydajność silnika przy innym ciśnieniu powietrza

Wszystkie wykresy dotyczące wydajności silników pneumatycznych firmy Atlas Copco zostały przedstawione z wykorzystaniem ciśnienia na wlocie wynoszącego 6,3 bara. W przypadku innych wartości ciśnienia powietrza krzywe wydajności należy obliczyć ponownie. Aby obliczyć dane dotyczące silnika, należy pomnożyć ciśnienie o wartości 6,3 bara przez współczynnik korekcyjny przedstawiony w poniższej tabeli. Innym sposobem na sprawdzenie działania regulacji ciśnienia lub przepustnicy silnika jest skorzystanie z programu wyboru silników pneumatycznych.

Współczynniki korekcyjne
         
Ciśnienie powietrza   Moc wyjściowa Prędkość Moment obrotowy Zapotrzebowanie na powietrze
BAR PSI        
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44