Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Kontrolna lista bezpieczeństwa przy pracy ze szlifierkami

Z tego artykułu dowiesz się, jak optymalnie korzystać ze szlifierek.

28 lutego 2019

Szlifierki

Rozumiemy znaczenie bezpiecznego środowiska pracy i wiemy, że szkolenie stanowi pierwszy krok do bezpiecznej obsługi każdej maszyny.

Szlifowanie jest zadaniem, którego nie można lekceważyć, bo może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sprzęt używany w miejscu pracy musi być obsługiwany właściwie i operację szlifowania trzeba traktować poważnie. Obecne przy tym siły mogą być źródłem zagrożenia, jeżeli pominie się aspekty bezpieczeństwa. Operator powinien zawsze być bardzo ostrożny.

Oto lista kontrolna, którą operator powinien rozważyć przed przystąpieniem do pracy:
  ✔ Sprawdzić swobodną prędkość narzędzia, czy nie obraca się szybciej od maksymalnej prędkości obrotowej podanej na tarczy
  ✔ Używać osłony tarczy podczas szlifowania z tarczą szlifierską. Używać tarczy szlifierskiej o właściwych rozmiarach, tak aby jej prędkość obrotowa (w obr./min) nie była przekraczana
  ✔ Sprawdzić, czy tarcza szlifierska nie jest pęknięta lub w inny sposób uszkodzona
  ✔ Sprawdzić, czy są używane prawidłowe kołnierze, czy są one podłączone prawidłowo i czy są gładkie, bez śladu zadziorów lub ubytków
  ✔ Stosować osobistą odzież ochronną lub inne dostarczone wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice, kaski ochronne, maski itp.
  ✔ Wykonać włączenie testowe w bezpiecznym obszarze zamkniętym, np. pod stołem warsztatowym
  ✔ Zapewnić regularny serwis narzędzia
  ✔ Zapoznać się z krajowymi i międzynarodowymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

Zawsze pamiętać, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Staranne stosowanie środków zapobiegawczych może ograniczyć ilość wypadków przy pracy.

Szlifować bezpiecznie!

Więcej na temat szlifowania i środków ostrożności przeczytasz tutaj.