Kontrolna lista bezpieczeństwa przy pracy ze szlifierkami

This article will provide you best practice tips for using grinders.

27 czerwca 2018

Szlifierki

Rozumiemy znaczenie bezpiecznego środowiska pracy i wiemy, że szkolenie stanowi pierwszy krok do bezpiecznej obsługi każdej maszyny.

Szlifowanie jest zadaniem, które musi być traktowane poważnie, bo może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sprzęt używany w miejscu pracy musi być obsługiwany właściwie i operacja szlifowania musi być traktowana poważnie. Siły zaangażowane mogą być źródłem zagrożenia bezpieczeństwa, jeżeli aspekty bezpieczeństwa są pomijane. Operator powinien zawsze być bardzo ostrożny.

Oto lista kontrolna, którą operator powinien rozważyć przed przystąpieniem do pracy:
  ✔ Sprawdzić swobodną prędkość narzędzia, czy nie obraca się szybciej od maksymalnej prędkości obrotowej podanej na kole
  ✔ Używać osłony koła podczas szlifowania z kołem szlifierskim. Używać koła szlifierskiego o właściwych rozmiarach tak, aby prędkość obrotowa koła szlifierskiego (w obr./min) nie była przekraczana
  ✔ Sprawdzić, czy koło szlifierskie nie jest pęknięte lub uszkodzone w inny sposób
  ✔ Sprawdzić, czy są używane prawidłowe kołnierze, czy są one podłączone prawidłowo i czy są gładkie, bez śladu zadziorów lub ubytków
  ✔ Stosować osobistą odzież ochronną lub inne dostarczone wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice, kaski ochronne, maski itp.
  ✔ Wykonać włączenie testowe w bezpiecznym obszarze zamkniętym, np. pod stołem warsztatowym
  ✔ Zapewnić regularny serwis narzędzia
  ✔ Zapoznać się z krajowymi i międzynarodowymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

Zawsze pamiętać, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Staranne stosowanie środków zapobiegawczych może ograniczyć ilość wypadków przy pracy.

Szlifować bezpiecznie!

Przeczytaj więcej na temat szlifowania i środków bezpieczeństwa tutaj.

Grinding guide