Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Interakcja z człowiekiem

Inteligentne procesy montażowe — 6 głównych wartości

Interakcja z człowiekiem

Udoskonalanie linii montażowych za pomocą inteligentnych narzędzi z myślą o operatorze
Firma Atlas Copco jest znana z zapewniania operatorom wydajnych i ergonomicznych narzędzi. To doświadczenie jest wykorzystywane podczas tworzenia narzędzi do nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Jednym z największych problemów, z jakimi muszą mierzyć się obecnie zakłady produkcyjne, jest utrzymanie odpowiednio przeszkolonego personelu. Przystosowanie się do wielu nowych linii produkcyjnych wymaga przeszkolenia starego i nowego personelu w celu obsługi procesu produkcji. To zadanie czasochłonne, a skutek jest taki, że firma staje się podatna na znaczące zmiany w zasobach siły roboczej. Jeszcze trudniejsze okazuje się rekrutowanie nowych pracowników, którzy mają już odpowiednie umiejętności w zakresie zaawansowanych procesów produkcyjnych.

Wyzwania

Aby zagwarantować ciągłą konkurencyjność, trzeba nieustannie dokonywać zmian w produkcji. Oznacza to, że konieczne jest poświęcenie czasu i pieniędzy na szkolenie personelu w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości produktów. Może to okazać się kosztowne.
Jedynym sprawdzonym rozwiązaniem tego problemu jest zapewnianie mniej doświadczonym pracownikom kontaktu z doświadczonymi operatorami, którzy mogą udzielać im rad. Jednak w realiach pomniejszającej się siły roboczej i rosnących nakładów pracy w zakładzie produkcyjnym jest to często niemożliwe. Idealnie byłoby więc, gdyby operatorzy prawidłowo wykonywali swoje zadania bez odbycia szkolenia.

Szanse

Dzięki inteligentnym procesom montażowym firmy Atlas Copco zarządzanie wszystkimi problemami związanymi ze szkoleniem i rekrutacją stało się znacznie łatwiejsze. W ramach czwartej rewolucji przemysłowej — Przemysłu 4.0 — obserwujemy rozwój inteligentnych, połączonych linii montażowych.
Inteligentne narzędzia mogą wspierać operatorów poprzez wykrywanie usterek i błędów oraz zapewnianie im wytycznych dotyczących ich usuwania. Oznacza to, że można poświęcać mniej czasu i pieniędzy na szkolenie pracowników, ponieważ będą oni otrzymywali na bieżąco wskazówki podczas pracy. Sprawdza się to nie tylko w przypadku nowych pracowników, lecz również przy przenoszeniu doświadczonych operatorów na nowe linie produkcyjne.
Jeden z wiodących producentów samochodów odkrył, że dzięki wdrożeniu systemu wskazówek dla operatora można skrócić czas szkolenia i zmniejszyć koszty o 30% na etapie wprowadzania nowych modeli. Bezpośrednie instrukcje i natychmiastowe korekty to korzyści gwarantowane przez inteligentne procesy montażowe firmy Atlas Copco.

Rozwiązywanie ludzkich problemów za pomocą inteligentnych procesów montażowych

Wszystkie narzędzia mają wbudowaną funkcję, która bezpośrednio przekazuje operatorom informacje zwrotne. Umożliwia to operatorowi zweryfikowanie, czy osiągnął oczekiwany rezultat lub czy konieczna jest korekta jakichkolwiek błędów. Narzędzia i ich połączone systemy zaprojektowano również tak, aby były łatwe w użytkowaniu i intuicyjne, co zmniejsza ilość czasu potrzebnego na szkolenia.
Narzędzia firmy Atlas Copco są wyposażone w rozwiązanie TurboTight®, aby zagwarantować lepszą ergonomię. Ten algorytm sterowania pozwala narzędziu absorbować siłę reakcyjną dokręcania, co ułatwia operatorowi pracę, skraca czas trwania cyklu i zwiększa elastyczność.
Dzięki systemowi wskazówek dla operatora personel otrzymuje bezpośrednie wskazówki wraz z ilustracjami i tekstem na ekranie, które uwalniają operatora od konieczności podejmowania decyzji. Poprzez nieustanne otrzymywanie wytycznych operator może pracować wydajnie i unikać błędów, co sprawia, że maleje zapotrzebowanie na szkolenie. Lekka, ergonomiczna i bezprzewodowa konstrukcja narzędzi Atlas Copco znacznie zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń i powstania strat materialnych, dzięki czemu inteligentne narzędzia są najczęściej wybieranym sprzętem przez personel produkcyjny. Takie inteligentne, zintegrowane rozwiązania dowodzą przydatności inteligentnych procesów montażowych.

Rezultat końcowy
W ramach modernizacji zakładu produkcyjnego i ewolucji w kierunku Przemysłu 4.0 niezwykle ważne jest, aby skupić się na operatorach i ich miejscu pracy. W przypadku wdrażania inteligentnych procesów montażowych, np. narzędzi inteligentnych, zapewniana jest nie tylko przewaga nad konkurencją w zakresie produkcji, lecz również możliwość szybkiego szkolenia nowych pracowników lub przenoszenia doświadczonych pracowników na nowe linie produkcyjne, gdy jest to konieczne.

Inteligentne procesy montażowe to pomysł firmy Atlas Copco na urzeczywistnienie idei Przemysł 4.0. Zakład produkcyjny staje się w niej środowiskiem, w którym technologia jest łatwa w użyciu i zapewnia bardzo szybki zwrot z inwestycji.

Dowiedz się więcej o inteligentnych procesach montażowych i Przemyśle 4.0, klikając odpowiednie łącze PONIŻEJ.