Jak spełniać wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych (MDR) i oszczędzać pieniądze

Dyrektywa UE dotycząca urządzeń medycznych (MDR) określa w stosunku do wszystkich unijnych producentów wymóg klasyfikacji urządzeń medycznych i technologicznych, w zależności od klasy ryzyka, oraz przeprowadzania audytów systemów zarządzania ryzykiem i jakością.

Wymagania dotyczące dokumentacji oznaczają dla wielu producentów ogromną pracę. Dostępne jest jednak dobre wsparcie techniczne. Unijne przepisy prawa chronią również producentów przed nieprzewidzianymi konsekwencjami w związku z odpowiedzialnością za produkt.

Na przykład jeżeli w jakimś produkcie wystąpi usterka stwarzająca zagrożenie śmierci lub obrażeń ciała, producenta można zmusić do wycofania z rynku całej serii tych produktów, jeżeli nie udokumentowano właściwie procesu produkcyjnego każdego urządzenia. Istnieją już orzeczenia Trybunału Europejskiego dotyczące tej kwestii (C 503/13) (patrz kod QR powyżej). Tego rodzaju przypadki wycofania produktów z rynku są niezwykle skomplikowane i kosztowne.

Jakie wsparcie może zaoferować firma Atlas Copco w tym obszarze

Nowa dyrektywa określa bardziej surowe wymagania dotyczące zarządzania jakością i dokumentacją. Firma Atlas Copco może zapewnić porady i wsparcie w tym zakresie.
Przykład: jeżeli wyświetlacz został zmontowany za pomocą sterowanego komputerowo układu wkrętarek mechanicznych i rezultaty produkcji są udokumentowane, możliwe jest pominięcie kontroli dokręcenia nakrętek, dzięki czemu zmniejszy się nakłady na kosztowne urządzenia kontrolne.

W obszarze dokręcania nasz pakiet oprogramowania ToolsNet 8 umożliwia zbieranie wielu różnorodnych danych w sposób niezależny od skręcanego zespołu. Mamy również możliwość udokumentowania identyfikowalności i wygenerowania do tego celu unikalnych, jednoznacznych kodów paskowych. Posiadamy ponadto obszerną wiedzę i doświadczenie w obszarze optymalizacji procesów, dzięki czemu możemy pomóc każdej firmie przemysłowej obniżyć koszty, zwiększyć poziom elastyczności oraz chronić konkurencyjność.

Według szacunków Federalnego Stowarzyszenia ds. Technologii Medycznych oraz powiązanych z nim podmiotów nawet jedna trzecia producentów w Niemczech może mieć problemy ze spełnienie wymagań dyrektywy MDR i zniknąć z rynku. W przeprowadzonym w ostatnim czasie badaniu dotyczącym trendów i przyszłości branży technologii medycznych firma VDI ostrzega, że surowe wymagania mogą doprowadzić do opóźnienia rozwoju branży lub stanowić dla niego przeszkodę. Czy zgadzają się Państwo z tą tezą? Mam świadomość wagi tych liczb. Jest to szczególnie trudne wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne jest jednak, aby nie tracić nadziei, lecz stawić czoła wyzwaniu i zebrać odpowiednie informacje.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przygotowaliśmy podstawowe moduły szkoleniowe z informacją dla naszych klientów na temat działań, które muszą podjąć oraz sposobów zabezpieczenia swoich interesów. Innymi słowy szkolenia informują, jak spełnić wymagania, utrzymując jednocześnie koszty na rozsądnym poziomie.


Rzeczywisty przykład ukazujący jak to działa

Producent wyświetlaczy stosowanych w salach operacyjnych musiał udowodnić, że urządzenia te są szczelne.
Jeżeli w procesie montażu wykorzystuje się nowoczesne, sterowane komputerowo układy dokręcania, udane operacje dokręcenia są dokumentowane przez cały proces.

W idealnym przypadku oznacza to, że producent nie musi przeprowadzać kontroli szczelności monitora. Gdyby wykorzystywać proste narzędzia do dokręcania, takie podejście nie byłoby możliwe, a cały proces obejmujący kontrolę dokręcenia byłby znacznie bardziej złożony i kosztowny.

Oznacza to, że producent może uniknąć konieczności przeprowadzenia testu szczelności dzięki udokumentowaniu dokręcenia śrub. W rezultacie eliminuje to konieczność kosztownych inwestycji w urządzenia kontrolne.

Co do zasady bacznie przyglądamy się wszystkim procesom, aby znaleźć sposób zapewnienia i udokumentowania jakości w możliwie najprostszy i najtańszy sposób.

Potrzebujesz więcej informacji?
Wyślij poniższy formularz, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą!