Branża pojazdów terenowych i szybkie tempo rozwoju Przemysłu 4.0

Procesy montażu w branży pojazdów terenowych wiążą się z wieloma wyzwaniami. Wynika to z wielu czynników, takich jak niewielki stopień elastyczności, potencjalnie kosztowne błędy ludzkie oraz dokonujący się jednocześnie postęp technologiczny i mechanizacja rolnictwa na istniejących i nowych rynkach. W procesie montażu coraz większą rolę odgrywa cyfryzacja i technologia łączności, co oznacza szybkie korzyści dla producentów i ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów.

Nadszedł czas, aby stać się częścią tych przemian i wykorzystać potencjał biznesowy!

Wielkie wyzwania dla branży pojazdów terenowych

Pojazdy terenowe stosowane w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie będą się stopniowo stawać coraz bardziej złożone, a w miarę wzrostu liczby ludności popyt na nie będzie coraz większy.

Firmy produkujące pojazdy terenowe nie zaliczają się do pionierów w dziedzinie cyfryzacji.

Jedną z przyczyn opóźnienia we wprowadzeniu automatyzacji jest złożoność procesu montażu — zakłady produkcyjne pojazdów terenowych z oczywistych przyczyn nadal w przeważającym stopniu polegają na procesach ręcznych.

Do czynników, które warunkują sukces, należą gromadzenie i wykorzystanie danych w innowacyjny sposób oraz analiza tych danych i wykorzystanie nowych możliwości w oparciu o lepsze decyzje, co w efekcie przyczynia się do poprawy wydajności.

Krótki opis inteligentnego procesu produkcji

Przemysł 4.0, transport terenowy w rolnictwie, Chiny

Przemysł 4.0 to ogólna koncepcja, która określa cały szereg modnych ostatnio pojęć. Odnosi się do nowej rewolucji przemysłowej, w której Internet rzeczy (IoT) i związany z nim przepływ dużych ilości danych, łączy się z sztuczną inteligencją (AI) i uczącymi się maszynami, umożliwiając przewidywanie i unikanie błędów. Jeśli doda się do tego rozszerzoną rzeczywistość (AR) i wytwarzanie przyrostowe (AM), potencjał staje się ogromny, ze względu na niższe koszty, większą efektywność i mniej błędów ludzkich w procesie.
Oczywiście cały proces nie musi być w pełni zautomatyzowany przy użyciu robotów do tworzenia ogromnych ilości danych, które mogą być analizowane i przekształcane w możliwości biznesowe. Inteligentne, połączone narzędzia są pierwszym krokiem w kierunku procesu montażu dokonywanego z wykorzystaniem systemów danych.

Potencjał cyfrowy jest ogromny.

Wiele firm już zajmuje się gromadzeniem danych, ale nadal istnieją wątpliwości, co zrobić z tymi danymi. Używając odpowiednich narzędzi analitycznych, menedżer zakładu może wiedzieć w ciągu kilku sekund, czy podczas działania nie są zachowane wymagane standardy. Kierując się danymi, można wdrożyć odpowiednie działania szkoleniowe oraz dostarczać klientowi szczegółowe dane statystyczne dotyczące jakości dokręcania w procesie montażu.

3 zalety inteligentnej produkcji w branży pojazdów terenowych

Ograniczenie kosztów w związku ze wzrostem zastosowania łączności w branży pojazdów terenowych przekłada się na efekt ekonomiczny w najczystszej postaci. Dzięki możliwości śledzenia wszystkich inteligentnych narzędzi i sposobu ich wykorzystania przez operatorów kierownictwo może wprowadzić środki zaradcze i wymienić narzędzia zanim nastąpi awaria.

Skrócenie czasu przestojów i poprawa jakości na linii produkcyjnej to niektóre z najważniejszych wymagań producentów. Poprzez minimalizację błędów ludzkich i liczby uszkodzonych narzędzi wydajność może znacznie wzrosnąć. Pozwala to producentom na większą elastyczność w procesie. Duże przepływy danych stwarzają również możliwość tworzenia replik fabryk na innych rynkach.

Gdy zwiększa się przejrzystość danych, konserwacja predykcyjna będzie miała zastosowanie również w codziennych działaniach, dzięki czemu liczba przestojów w obiektach zostanie ograniczona. Firmy z branży pojazdów terenowych mogą również wprowadzić technologie, które umożliwiają zmiany, dzięki używaniu inteligentnych narzędzi i oprogramowania w procesie produkcji, czyli skorzystaniu w pełni z zalet Przemysłu 4.0.