Przykręcanie tymczasowych mocowań

Wysoka trwałość i właściwa siła docisku