Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Systemy magazynowania energii
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Często zadawane pytania: dlaczego trzeba kalibrować zarówno moment obrotowy, jak i kąt?

Nasz ekspert ds. kalibracji objaśnia definicje kilku kluczowych pojęć, aby uniknąć nieporozumień. W praktyce terminy te są często używane w nieprawidłowych kontekstach lub są niewłaściwie rozumiane.

Porozmawiaj z nami!

Wyjaśniamy, dlaczego należy przeprowadzać kalibrację kąta

Wiele narzędzi i kluczy używanych w przemyśle mierzy nie tylko moment obrotowy, ale także kąt. Dlaczego trzeba kalibrować i moment, i kąt? 

Wykonywana przez Atlas Copco profesjonalna kalibracja momentu obrotowego, kąta i siły zapewnia wyższą jakość oraz ogranicza konieczność przeróbek i ryzyko ponoszenia kosztów związanych z odpowiedzialnością producenta. Wszystkie kalibracje Atlas Copco są przeprowadzane przez ekspertów i spełniają wymagania norm obowiązujących w danym kraju i na całym świecie.

Aby włączyć "NAPISY" do tekstu, użyj ikony USTAWIENIA w prawym dolnym rogu widea.

Zapoznaj się z usługami kalibracji Atlas Copco