Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Systemy magazynowania energii
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Często zadawane pytania: co to właściwie jest akredytowana kalibracja w ramach systemu zapewniania jakości?

Nasz ekspert ds. kalibracji objaśnia definicje kilku kluczowych pojęć, aby uniknąć nieporozumień. W praktyce terminy te są często używane w nieprawidłowych kontekstach lub są niewłaściwie rozumiane.

Porozmawiaj z nami!

Przedstawiamy usługę akredytowanej kalibracji w ramach systemu zapewniania jakości oferowaną przez Atlas Copco

Akredytowana kalibracja w ramach systemu zapewniania jakości jest pierwszym etapem procesu zapewniania wymaganej jakości produkcji, minimalizowania przeróbek i obniżania kosztów wynikających z odpowiedzialności producenta. Wszystkie kalibracje Atlas Copco są przeprowadzane przez ekspertów i spełniają odpowiednie wymagania. 

Usługa akredytowanej kalibracji w ramach systemu zapewniania jakości zapewnia: 
• Certyfikaty kalibracji przyrządów pomiarowych zgodne z odpowiednimi normami
• Usługi kalibracji przez akredytowany podmiot w laboratorium i na miejscu
• Kontrola działania przed kalibracją
• Kalibracja z uwzględnieniem regulacji sprzętu (w stosownych przypadkach)
• Wyłącznie legalizowane urządzenia wzorcowe
• Przypomnienia o terminie kalibracji
• Certyfikaty kalibracji udostępniane przez co najmniej 10 lat

Aby włączyć "NAPISY" do tekstu, użyj ikony USTAWIENIA w prawym dolnym rogu widea.

Zapoznaj się z usługami kalibracji Atlas Copco