Często zadawane pytania: co to właściwie jest akredytowana kalibracja w ramach systemu zapewniania jakości? - Atlas Copco Polska
Atlas Copco Polska - Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Technique
Rozwiązania
Produkty
Power Technique
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Flota wynajmu
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Często zadawane pytania: co to właściwie jest akredytowana kalibracja w ramach systemu zapewniania jakości?

Nasz ekspert ds. kalibracji objaśnia definicje kilku kluczowych pojęć, aby uniknąć nieporozumień. W praktyce terminy te są często używane w nieprawidłowych kontekstach lub są niewłaściwie rozumiane.

Porozmawiaj z nami!

Przedstawiamy usługę akredytowanej kalibracji w ramach systemu zapewniania jakości oferowaną przez Atlas Copco

Akredytowana kalibracja w ramach systemu zapewniania jakości jest pierwszym etapem procesu zapewniania wymaganej jakości produkcji, minimalizowania przeróbek i obniżania kosztów wynikających z odpowiedzialności producenta. Wszystkie kalibracje Atlas Copco są przeprowadzane przez ekspertów i spełniają odpowiednie wymagania. 

Usługa akredytowanej kalibracji w ramach systemu zapewniania jakości zapewnia: 
• Certyfikaty kalibracji przyrządów pomiarowych zgodne z odpowiednimi normami
• Usługi kalibracji przez akredytowany podmiot w laboratorium i na miejscu
• Kontrola działania przed kalibracją
• Kalibracja z uwzględnieniem regulacji sprzętu (w stosownych przypadkach)
• Wyłącznie legalizowane urządzenia wzorcowe
• Przypomnienia o terminie kalibracji
• Odzyskiwane certyfikaty kalibracji z co najmniej 10 lat

Aby włączyć "NAPISY" do tekstu, użyj ikony USTAWIENIA w prawym dolnym rogu widea.

Zapoznaj się z usługami kalibracji Atlas Copco

Kalibracja narzędzi przez Atlas Copco
Kalibracja narzędzi przez Atlas Copco
Profesjonalna kalibracja momentu obrotowego, siły i kąta
 
Profesjonalna kalibracja momentu obrotowego, siły i kąta
Profesjonalna kalibracja momentu obrotowego, siły i kąta
Akredytowana kalibracja zapewniająca jakość
Akredytowana kalibracja zapewniająca jakość
Kalibracja urządzeń pomiarowych
 
Kalibracja urządzeń pomiarowych
Kalibracja urządzeń pomiarowych