Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Konserwacja TechCover

Co to jest konserwacja TechCover?

TechCover to nasze rozwiązanie w zakresie konserwacji dla Twojego oprogramowania, które pozwoli Ci zwiększyć swoją wydajność, zapewni dostępność systemu przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności.

Na czym to polega?

Ochrona inwestycji produkcyjnych przy jednoczesnej optymalizacji wydajności produkcji, jakości i dostępności, jak również minimalizacji ryzyka produkcji

Jakie są korzyści?

Zmniejszenie czasów rozwiązania problemów, oparte na najlepszych globalnych procesach praktycznych i doświadczeniu w świadczeniu pomocy oferowane po stałych kosztach i połączone ze swobodnym dostępem do aktualizacji oprogramowania

Program TechCover obsługuje rozwiązania pomagające chronić inwestycje produkcyjne przy jednoczesnej optymalizacji wydajności, jakości i dostępności produkcji, jak również minimalizacji ryzyka produkcji.
Program TechCover został zaprojektowany, aby poprzez modułowy zestaw produktów spełnić specyficzne wymagania w zakresie pomocy technicznej.

Rozwiązania programu TechCover zawsze:
✔ zmniejszają czasy rozwiązania,
✔ są zbudowane na najlepszych światowych praktykach i doświadczeniu,
✔ są oferowane przy stałych kosztach,
✔ są połączone ze swobodnym dostępem do aktualizacji oprogramowania.

Przeczytaj więcej na temat modułowości programu TechCover