Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

TechCover Protect

Chroń oprogramowanie i poprawiaj swoje wyniki!

Co to jest usługa TechCover Protect?

Usługa TechCover Protect to umowa serwisowa na oprogramowanie, która polepsza ogólną dostępność systemu i ma dostęp do aktualizacji oprogramowania, aby chronić Twoje inwestycje.

Na czym to polega?

Gwarantowane czasy reakcji na problemy, poprawa dostępności systemu i zmniejszone ryzyko przerw w produkcji.

Jakie są korzyści?

Za pomocą usługi TechCover Protect możesz zmniejszyć swoje straty produkcyjne, koszty konserwacji, czasy przestoju produkcji i czasy rozwiązywania problemów.

Your software are valuable investments and you should optimize it to make the best use of it. TechCover Protect is a service agreement designed to minimize your production downtime, resolution times, production losses and maintenance costs.

ToolCover Protect includes:
• Committed response times of < 2 hours for production critical incidents.
• Remote product support.
• Root cause analysis and provision of problem resolution.
• Regular product updates. *

At Atlas Copco, our optimization services are based on our exclusive knowledge of our own tools. Protect is our basic TechCover product. For even more contentment see also TechCover Stability and TechCover Uptime.

Contact us for more information.

* The delivery of regular product updates does not include testing and implementation in customer environment.Przeczytaj więcej na temat usługi TechCover Protect