Låg livscykelkostnad

Den långsamma rotationshastigheten ger optimal tillförlitlighet och låg livscykelkostnad.

Toppmodern kontroll

Smörjning av invändiga komponenter i pumparna sker helt automatiskt. Denna pump är utrustad med en 230/460 V-spole som kontrollerar den oljemagnetventil som hindrar att pumpen överfylls med olja i händelse av strömavbrott eller förlust av vakuum.

Minskat underhåll

Alla GLS-pumpar är utrustade med en Water-Mizer som minimerar vattenförbrukningen och optimerar arbetstemperaturen. Detta ger extra tillförlitlighet, längre tid mellan underhåll och en mycket låg livscykelkostnad.

Pålitligt systemskydd

För att stora ångmängder ska kunna pumpas finns en integrerad gasballast monterad. Den används för att förhindra kondensering av ångan som transporteras med pumpgaserna.

Bättre tillförlitlighet med minimalt underhåll

GLS-pumparna med roterande kolv från Atlas Copco har sålts i över 10 000 exemplar under 80 år, och har satt standarden för prestanda och driftsäkerhet med branschens mest effektiva, kompakta design.

Som en del av Atlas Copco-koncernen fortsätter Stokes Vacuum att utveckla nya oljesmorda pumpar med roterande kolv. GLS har förbättrats, vidareutvecklats och finjusterats. Den har nu ännu bättre driftsäkerhet och produktivitet samtidigt som underhållsbehovet och driftstoppen minimeras, vilket är särskilt viktigt inom krävande användningsområden som fordons- och flygindustrin och deras leverantörskedjor.
GLS-pumpen med roterande kolv har kompakt utformning för maximal drifttid med minimalt antal rörliga delar och generöst utrymme mellan dessa samt avancerad balansering som minskar vibrationerna. Den är även enkel att underhålla. Lägg till en ZRS-booster till GLS-pumpen för att öka pumphastigheten.

Varje funktion arbetar för att ge dig exakt vad du behöver. Från låg livscykelkostnad och underhåll på plats för extra sinnesro till tillförlitlig drift.
Med fordons- och flygindustrin och deras leverantörskedjor i åtanke har GLS förbättrats, vidareutvecklats och finjusterats.

GLS är perfekt anpassad för följande tillämpningar:

 • Kemisk bearbetning
 • Värmebehandling
 • Vakuumsmältning
 • Metallurgi
 • Läcksökning
 • PET-bearbetning
 • Glasbeläggning på stora ytor
 • Pumpkrav för stora kammare
 • Läkemedelsindustrin
 • Transformatortorkning och kabelvätskebehandling
 • Vakuumbeläggning
 • Allmänna tillämpningar

Tekniska produktspecifikationer

Hämta våra broschyrer

 • GLS 250-500 sales brochure 3.1 MB, PDF

Hämta våra datablad

 • GLS 250 datasheet 3.1 MB, PDF
 • GLS 500 datasheet 3.1 MB, PDF