Stäng

Atlas Copco: Torr, energibesparande scrollvakuumpump för livsmedels-, läkemedels- och laboratorietillämpningar

16 nov 2020

TÜV Rheinland intygar att vakuumpumpen är helt fri från olja i
bästa ”klass 0”  


Köln, Tyskland, november 2020 – Med den nya oljefria DSS-scrollvakuumpumpen utökar Atlas Copco sitt sortiment av torra industriella pumpar. Den robusta pumpen med litet slitage är särskilt lämplig för vakuumgenerering i det grova vakuumområdet. En viktig funktion i innovationen är dess enkla och effektiva driftsprincip för gashantering. Inuti pumpen finns två samverkande, spiralformade skruvar av aluminium. En spiralskruv är fast, medan den andra roterar för att komprimera gasinneslutningarna.

Lägre livscykelkostnader

Den ergonomiska vakuumpumpen kännetecknas även av låg energiförbrukning, lägre livscykelkostnader och användarvänlig drift. I och med pumpens torrkörning behövs inga oljebyten och utloppsfiltren behöver inte bytas. Därför är de övergripande underhållskraven relativt låga. De minskade service- och underhållskostnaderna kan även tillskrivas det faktum att den avtagbara frontluckan förenklar åtkomsten till DSS-scrollvakuumpumpens insida.

Avsedd för läkemedels- och livsmedelstillämpningar


Med dessa egenskaper och material av hög kvalitet är den nya utvecklingen särskilt lämplig för tillämpningar inom läkemedelsindustrin samt för livsmedelsförpackningar och -bearbetning.I dessa och andra branscher ger pumpen ett stabilt vakuum vid ett atmosfäriskt tryck på upp till 1 mbar och maximal produktivitet vid låga till medelhöga flödeshastigheter.

”Helt oljefri” enligt TÜV Rheinland

"En annan viktig funktion hos DSS-scrollvakuumpumpen är dess fullständiga oljefria frihet. Den använder ingen olja för tätning eller kylning, så det finns ingen risk för oljeförorening,” förklarar Alexander Frerichs, produktchef för Atlas Copco. För att verifiera och bevisa detta har TÜV Rheinland utfört omfattande mätningar av aerosololja under 2019. ”Inga spår av olja alls kunde upptäckas i utloppsluftsflödet, vilket är maximal renhet och säkerhet för produktionsmiljön och människor,” betonar Alexander Frerichs. Baserat på TÜV-resultaten har Atlas Copcos nya DSS-scrollvakuumpump klassificerats och certifierats i ”klass 0”.

Belysande tillämpningar i korthet:

  • Bearbetning, förpackning, torkning av mat 
  • Värmeformning 
  • Medicinska system 
  • Vakuumimpregnering 
  • Centraldammsugarsystem 
  • Plocka och placera 
  • Laboratorievakuum

För mer information, vänligen kontakta: