Atlas Copco presenterar innovativa skruvvakuumpumpar på Glasstec 2018 i Düsseldorf

9 okt 2018

Glasproduktion: Central vakuumförsörjning kan spara minst 50 %* i energikostnader

* I de flesta tillämpningar jämfört med traditionella vakuumtekniker med fast hastighet baserade på mätning med vårt energibesiktningsverktyg Vbox.

Funktioner och egenskaper hos glas blir allt mer varierade och smarta. De krav som ställs på glasproduktionssystem ökar också i takt med detta. Detta gäller inte minst vakuumtekniken, som utgör en central komponent i produktionen och bearbetningen av glasprodukter. Användning av vakuum vid exempelvis tömning av glasformar, beläggning av arkitektoniskt glas eller buteljering garanterar en hög produktkvalitet och processproduktivitet. Vakuumlyftar garanterar dessutom en säker intern transport av tunga och känsliga glasdelar. Atlas Copco presenterar sin nya serie vakuumpumpar med variabelt varvtal, GHS 3800–5400 VSD+, på Glasstec i Düsseldorf (sal 15, monter C03) för just sådana tillämpningar med högt vakuumbehov.

 

Köln, 9 oktober 2018 – I och med lanseringen av de här nya skruvvakuumpumparna markerar Atlas Copco sitt engagemang för hållbar glasproduktion. I december 2017 utökade vakuumleverantören därför sitt utbud med de moderna vakuumpumpserierna GHS 3800–5400 VSD+.
Tack vare den långa livslängden och en avsevärt förbättrad oljekylning och oljebindning bidrar de här robusta pumparna till besparingar i produktionsprocesser. Jämfört med befintliga tekniker har användningen av dem medfört betydligt lägre livscykelkostnader.

Avsedd för integrering i centrala vakuumsystem

GHS VSD+-serien har utvecklats i enlighet med Atlas Copcos beprövade filosofi och har därför utformats som ett hållbart plug-and-play-system i ett enda hus. "De energieffektiva enheterna ger högre volymflöden per timme och strömförbrukning i kilowatt än vakuumpumpar med jämförbara prestanda," förklarar Christoph Angenendt, kommunikationschef på Atlas Copcos avdelning för industriellt vakuum. Det är därför särskilt lämpligt att omvandla flera separata pumpar till ett centralt vakuumförsörjningssystem. Med ett GHS VSD+-system kan användaren öka sin produktivitet avsevärt. Atlas Copco rapporterar att potentiella energibesparingar på minst 50 %* kan uppnås vid glastillverkning jämfört med konventionella vakuumpumpar med roterande lamell. "Ett omvandlat system betalar sig lika snabbt," tillägger Christoph Angenendt.

* I de flesta tillämpningar jämfört med traditionella vakuumtekniker med fast hastighet baserade på mätning med vårt energibesiktningsverktyg Vbox.

Renare, svalare arbetsmiljö

Under utvecklingen av GHS 3800–5400 VSD+ har Atlas Copcos tekniker utgått från erfarenheter från de befintliga serierna GHS 350–900 VSD+ och GHS 1300–1900 VSD+. De har också hög effektivitet och tillförlitlighet och finns tillgängliga i ett kompakt, användarvänligt och servicevänligt paket. Skruvelementet i mitten av pumparna har livstidsgaranti, och de intelligenta turbo- och fuktversionerna säkerställer smidiga prestanda även i de svåraste tillämpningsmiljöerna. Industrivakuumpumparna är utrustade med luft- eller vattenkylning. Ett alternativ för energiåtervinning gör det möjligt att använda den högeffektiva IE3-motorn. Ergonomin har en klar fördel: Oljebindningen förbättrar kvaliteten på utloppsluften jämfört med andra tekniker. ”Det ger en renare och svalare arbetsmiljö,” säger Christoph Angenendt när han förklarar fördelarna för användarna.

Minimal energiförbrukning, låga underhållskrav

Elektronikon® Mk5-styrsystemet och systemet för varvtalsreglerad drivning (VSD+) gör drivningen av pumpen extremt ekonomisk: Funktionen för tryckbörvärdesstyrning säkerställer att pumparna ger lägsta möjliga vakuumflöde för att bibehålla den vakuumnivå som krävs. Det minimerar energiförbrukningen och minskar driftskostnaderna under livscykeln. Seriens låga underhållsbehov bidrar också till effektiviteten: ”Det finns inga roterande lameller som behöver bytas ut, och även skruvelementet är underhållsfritt i många år. Dessutom kan sugfilter och oljeseparatorer bytas utan att rören behöver tas isär,” förklarar Christoph Angenendt angående den enkla hanteringen av pumparna. Via programvaran SMARTlink kan operatören ansluta sig och i god tid få information om nödvändigt underhållsarbete. Systemet visar all relevant information i ett intuitivt, grafiskt användargränssnitt. Du kan justera eller ändra vakuumnivån genom att trycka på en knapp. På så sätt kan användaren enkelt anpassa pumpens prestanda efter kraven för respektive process.

Idealisk lösning för fjärrövervakning

Elektronikon® Mk5-systemet möjliggör integrering i användarens anläggningshanteringssystem, och Atlas Copcos SMARTlink är den perfekta lösningen för fjärrövervakning. Det förenklar även underhållet och tillhandahållandet av data för servicetekniker som kan justera driftinställningar i realtid. GHS VSD+-serien har en användarvänlig plug and play-utformning och en kompakt design och är snabb och enkel att installera. Alla nödvändiga komponenter levereras till användaren i ett komplett paket. Utbildade Atlas Copco-tekniker finns tillgängliga för att säkerställa en smidig driftsättning.

Fördelar med GHS VSD+-serien:

  • Avsevärt minskad energiförbrukning, potentiella energibesparingar på minst 50 %*
  • Förstklassiga prestanda som är optimerade för industritillämpningar, med det lägsta energibehovet per flöde i m3/h bland industrivakuumpumpar
  • Adaptiv högpresterande drivning med variabelt varvtal (VSD) med reglering av tryckbörvärde
  • Innovativ reglerventil med automatisk ingång
  • Toppmodernt trestegssystem för oljeavskiljning för extremt ren utloppsluft i driftområden från atmosfär till sluttryck på 5 mbar
  • Ergonomisk underhålls- och serviceåtkomst
  • Variabel temperaturstyrning med innovativ VSD-kylfläkt och aktiv oljestyrning
  • Tyst drift: bullernivån är mycket lägre än för andra tekniker (-7 dB)
  • Hållbar produktivitet tack vare höga prestanda och effektivitet. Överensstämmer med åtaganden gällande energihantering och miljö enligt ISO 50001/14001
  • Integrerat Atlas Copco MK5-styrsystem med intuitivt grafiskt användargränssnitt

* I de flesta tillämpningar jämfört med traditionella vakuumtekniker med fast hastighet baserade på mätning med vårt energibesiktningsverktyg Vbox.

Om du har några frågor kan du kontakta vårt team på Glasstec i Düsseldorf, Atlas Copcos monter i sal 15, monter C03.

För mer information, vänligen kontakta:
Christoph Angenendt, kommunikationschef – Avdelningen för industriellt vakuum
Tel: +49 (0)172 29 650 75, e-post: Christoph.Angenendt@de.atlascopco.com