Atlas Copco: Rena och miljövänliga vakuumpumpar certifierade av TÜV Rheinland

15 feb 2019

Atlas Copco är den första tillverkaren som låter kontrollera sina vakuumpumpar med avseende på spår av olja av TÜV Rheinland i enlighet med standarden ISO 8573-1.


Köln, Tyskland, februari 2019 – Sedan oktober 2018 har tre olika typer av oljefria vakuumpumpar mätts och certifierats: den oljefria vakuumpumpen DZS med kloteknik, den oljefria skruvvakuumpumpen DHS VSD+ och Atlas Copcos nya innovation, den oljefria vätskeringspumpen LRP VSD+.

Det innebär att alla tre pumptyperna uppfyller de striktaste kvalitetskraven och har klassificerats av TÜV som helt oljefria i högsta klassen, klass 0. Detta innebär i sin tur följande: certifierad miljövänlighet, noll risk för oljeförorening och säkerhet för tillämpningar och människors hälsa.

Tre pumptyper har certifierats av TÜV Rheinland

Mätningarna utfördes utan någon oljeborttagningsanordning vid utloppet mellan pumparna och mätmembranet. De tre pumptyperna har certifierats av TÜV Rheinland med försäkran om att inga spår av aerosololja (koncentration under 0,01 mg/m³) kunde upptäckas i utloppsluftflödet. Testarna certifierade att vakuumpumparna var helt ofarliga för kvaliteten på den omgivande luften under processen, eftersom det inte finns någon risk för att olja ska orsaka skada på känsliga applikationer och produkter.

Ingen olja hamnar i pumpmiljön

Logotyp för ISO 8573-1

’’Skillnaderna mellan olika ISO-klasserna kan vara avgörande för vakuumanvändare i många branscher, precis som klassificeringen inom kompressorteknik. Endast vakuumpumpar av klass 0 kan garantera oljefri utloppsluft. Därför är det bara pumpar av den här klassen som kan klassificeras som säkra för känsliga tillämpningar,” säger Stephan Voellmecke, produktchef för vakuumtillämpningar.

Dessutom tolererar offentliga och hållbara företag inte längre den inverkan på miljön och människors hälsa som oljeavgivande vakuumpumpar medför.

Används inom en mängd olika känsliga områden

Helt oljefria vakuumpumpar från Atlas Copco används inom en mängd olika känsliga områden, bland annat livsmedels- och förpackningsindustrin, tillverkning av halvledare, framställning av mediciner och pappersindustrin. Även små spår av olja vid dessa tillämpningar kan åsamka skada på produkter och människors hälsa.

För mer information, vänligen kontakta: