Stäng

Intelligent vakuumpumpserie för robusta processer

27 nov 2019

Med klopumparna i DZS 100–400 VSD⁺-serien lanserar Atlas Copco en ny luftkyld, oljefri klopump för särskilt krävande tillämpningar.  

 

Köln, november 2019: – Den robusta pumpen ökar produktiviteten vid transport, spänning, torkning eller miljötillämpningar tack vare dess låga energiförbrukning och utrymmeskrav samt hantering av föroreningar.

Med hjälp av den nyutvecklade VSD⁺-appen kan användare nu snabbt och i realtid ställa in och komma åt relevanta parametrar för vakuumpumpen via iOS- eller Android-enheter.

För robusta processer

Atlas Copco har utrustat de tre modellerna i DZS 100-, 200- och 400 VSD⁺-serien med korrosionsbeständiga material för att vara välutrustade för tuffa produktionsmiljöer. För detta ändamål har de också en hållbar invändig beläggning. ”Det innebär att vi har utformat vakuumpumpen specifikt för lång livslängd och tillförlitlig, effektiv drift, även under robusta processförhållanden,” förklarar Alexander Frerichs, produktchef för Atlas Copcos torra vakuumpumpar.

Enkelt underhåll

Dessutom kräver konstruktionen inget komplicerat underhåll: ”Till exempel krävs ingen komplicerad demontering och omsynkronisering av växellådan för rengöring eller byte av pumpklorna,” förklarar Alexander Frerichs. Det ger snabb åtkomst till pumpens insida av våra servicetekniker eller slutkunden. Detta förenklar till exempel borttagning av produktrester. Ingen omsynkronisering behövs under den efterföljande monteringen. Detta resulterar i korta stilleståndstider och låga servicekostnader för operatören.

Ingen oljeförorening

En VSD⁺-växelriktardrivning är integrerad i motorerna för att styra pumparna. Detta gör att klopumpens optimala prestandapunkter kan styras noggrant och att energiförbrukningen minskas. Den här funktionen sparar energi och minskar koldioxidutsläppen. Dessutom säkerställs hållbarheten i den omedelbara processmiljön: de helt oljefria DZS VSD⁺-pumparna har certifierats enligt ISO 8573-1 klass 0 och är helt ofarliga för den omgivande luftkvaliteten under drift. Detta eliminerar risken för oljeföroreningar och skador på känsliga tillämpningar och produkter i miljön. ”Det garanterar även att varken människor eller miljö skadas av användningen av pumparna,” betonar produktchefen Alexander Frerichs.

Driftsättning via app

Med den nyutvecklade VSD⁺-appen har användarna snabb tillgång till ett flertal parametrar. Via iOS- och Android-enheter kan värden som inloppstryck, rotorvarvtal, drifttimmar och serviceintervall övervakas och styras i realtid. Med VSD⁺-appen är det också enkelt att driftsätta DZS VSD+-vakuumpumpen via de tre parametrarna måltryck, start-/stoppfördröjning och stoppnivå. När pumpen startas ansluts VSD+-appen automatiskt via Bluetooth. När de önskade värdena har angetts sätts den innovativa DZS 100–400 VSD⁺-serien i drift omedelbart. Fördelar med DZS 100–400 VSD⁺-serien:

  • Lager och tätningar med längre livslängd
  • Snabb och enkel åtkomst
  • Enkel rengöring
  • Minskad underhållstid
  • Omfattande produktsortiment
  • Överlägsen idealvakuumnivå
  • Lägre energiförbrukning
  • Minimala livscykelkostnader
  • Låg ljudnivå

För mer information, vänligen kontakta: