Stäng

Atlas Copco utvecklar vakuumstyrenhet för industriprocesser 4.0

30 dec 2023

HEX@™-styrenhet: smarta funktioner, HMI-funktioner som tillval 

 

Köln, november 2021: Med HEX@ har Atlas Copco utvecklat framtidens industriella vakuumstyrenhet. Den fungerar som ett förbättrat kontrollcenter för vakuumpumpar och -system. Den säkerställer högre vakuumprestanda och -funktionalitet samt ökat självbestämmande för användaren inom ett stort antal tillämpningar. Genom att även erbjuda bättre uppkoppling och systemintegrering ger HEX@ bekväm fjärråtkomst till deras vakuumsystem med ökad kontroll var som helst.

Endast utvalda värden visas

HEX@ har ett rent och intuitivt användargränssnitt. Det är mycket viktigt. HEX@-användare får åtkomst till viktiga data direkt på hemskärmen och kan enkelt komma åt ytterligare inställningar och kontroller med hjälp av menyn på skärmen. Relevanta pumpdata visas snabbt och tydligt. ”Styrenheten kan konfigureras individuellt av våra kunder så att endast utvalda värden, som utloppstemperatur, energiförbrukning eller inloppstryck, visas”, förklarar den ansvarige produktchefen på Atlas Copco, Alistair Darroch.

Uppkoppling för att passa alla

Med HEX@ har Atlas Copco utvecklat framtidens industriella vakuumstyrenhet.

Kommunikationsalternativen för pumpar med HEX@ är också olika – användare kan få fjärråtkomst till enheten via smartphones, surfplattor, bärbara datorer eller datorer. Alternativt kan åtkomst ske via det inbyggda HMI-gränssnittet eller en lokal enhet som är ansluten till maskinen via trådbundna eller WiFi-baserade anslutningar.
Kunderna kan välja att ansluta helt till sitt lokala nätverk, samt till molnet, för att dra nytta av en totalt ansluten pump, med automatiska uppdateringar av programvara och funktioner samt fjärrsupport från Atlas Copco vid behov. Om den här nivån av uppkoppling inte önskas kan HEX@ anslutas endast till kundens nätverk, eller inte alls” informerar Alistair Darroch. Dessutom kommer HEX@ även att ha stöd för andra kommunikationsprotokoll som Ethernet/IP, EtherCat, Profinet, Modbus TCP, Profibus och OPC UA.

Fokus på fyra kärnområden

HEX@-styrenheten samlar kontinuerligt in och bearbetar en mängd olika pumpdata. När det gäller att använda dessa data har Atlas Copco definierat fyra grundläggande men kraftfulla vakuumsystemattribut som vi kan använda för att utvärdera ett vakuumsystem: drifttid, prestanda, ECO och hälsotillstånd.

Dessa indikatorer gör det möjligt för kunderna att snabbt bedöma status för deras vakuumpump och förstå hur eventuella ändringar som görs på deras vakuumsystem, och i slutänden dess process, påverkas.

  • Drifttiden är indikatorn för pumpens tillgänglighet. Den dokumenterar hur länge pumpen körs utan fel.
  • När det gäller prestanda bedömer HEX@ om pumpen uppnår de vakuummål som kunden har angett.
  • Den så kallade ECO-statusen ger information om vakuumpumparnas effektivitetspotential. Genom att jämföra börvärdestrycket med det aktuella drifttrycket får användaren återkoppling om vakuumpumpen använder mer energi än nödvändigt.
  • Slutligen utvärderar hälsostatusen fel och viktiga mätningar för att bedöma pumparnas aktuella status och tar även hänsyn till när det är dags för service. Kunden informeras om pumpens hälsotillstånd kan förbättras.

Sammanfattning av HEX@™ – Insight Cards

"Dessa fyra nyckeltal används för att dra slutsatser om de aktuella förhållandena som vi introducerar med HEX@ som Insight Cards, vilka ger återkoppling om vakuumsystemets status samt rekommendationer för optimering”, säger Alistair Darroch. Dessutom innehåller de rekommendationer för att öka pumpens livslängd, minska energiförbrukningen, minska koldioxidutsläppen och förlänga underhållsintervallen. 

Pumpinställningarna kan hämtas när som helst

De konfigurerade pumpinställningarna kan sparas som ett ”läge” och sedan hämtas när som helst. Rätt läge säkerställer att pumpen även tar fram de prestanda som krävs. Dessa HEX@-lägen nås enkelt och snabbt av användaren genom att trycka på en knapp på kontrollpanelen eller genom att fjärransluta pumpen. Men det är inte allt, HEX@ har fler smarta funktioner, som trender. Trender visar historiska data för att ge värdefulla översikter över olika uppmätta parametrar, inklusive data om inloppstryck, motorvarvtal, energiförbrukning och oljetemperatur m.m. Genom att jämföra aktuella och historiska data kan användare bättre förstå konsekvenserna av ändringar i process- eller pumpinställningar.

Det råder ingen tvekan om att HEX@ sätter kunden i förarsätet när det gäller övervakning, styrning och optimering av vakuuminstallation och vakuum med hjälp av processer.

För mer information, vänligen kontakta: