Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Rena och miljövänliga vakuumpumpar från Atlas Copco certifierade av TÜV Rheinland

9 dec 2020

Atlas Copcos är den första tillverkaren av vakuumpumpar som låter TUV Rheinland kontrollera spår av olja i enlighet med ISO 8573-1.

ISO 8573-1 Klass 0
Certifierade vakuumpumpar för känsliga applikationer med de högsta miljökraven
Sedan oktober 2018 har tre olika typer av oljefria vakuumpumpar från Atlas Copco kontrollerats och certifierats: den oljefria klopumpen DZS, den oljefria skruvpumpen DHS VSD+ och den nya innovativa oljefria vätskeringpumpen LRP VSD+. Alla tre pumptyperna har visat sig uppfylla de strängaste kvalitetskraven och kvalificerar enligt TÜV för Klass 0, den bästa klassen inom ISO 8573-1: det finns ingen risk för oljekontaminering, skadade eller osäkra produkter eller hälsorisker för människor och djur.

Certifierade vakuumpumpar för känsliga applikationer med de högsta miljökraven
Sedan oktober 2018 har tre olika typer av oljefria vakuumpumpar från Atlas Copco kontrollerats och certifierats: den oljefria klopumpen DZS, den oljefria skruvpumpen DHS VSD+ och den nya innovativa oljefria vätskeringpumpen LRP VSD+. Alla tre pumptyperna har visat sig uppfylla de strängaste kvalitetskraven och kvalificerar enligt TÜV för Klass 0, den bästa klassen inom ISO 8573-1: det finns ingen risk för oljekontaminering, skadade eller osäkra produkter eller hälsorisker för människor och djur.

Ingen olja migrerar från pumpen till den omgivande miljön
Mätningarna utfördes utan en oljeavskiljare vid utloppet mellan pumparna och mätmembranet. TÜV Rheinland certifierade att inga spår av oljeaerosoler (koncentration under 0,01 mg / m³) kunde detekteras i avgasflödet. TÜV certifierade också att de tre pumptyperna inte påverkar kvaliteten på den omgivande luften under drift och att oljerelaterade skador på känsliga applikationer och produkter inte kan uppstå.

Skillnaderna mellan de enskilda ISO-klasserna kan vara avgörande för vakuumanvändare i många industrier. Endast vakuumpumpar certifierade för Klass 0 kan garantera oljefri avgasluft. Följaktligen är det endast pumpar i denna klass som kan sägas vara säkra för känsliga applikationer. Utöver detta så kommer påverkan av oljesmorda vakuumpumpar på miljö och människors hälsa inte längre att tolereras av allmänheten och företag med fokus på hållbarhet.

Magnus Olsson , Produkt- och Försäljningschef Vakuum - Sverige

Oljefria vakuumpumpar är avgörande för många processer
Helt oljefria vakuumpumpar från Atlas Copco används inom en mängd olika känsliga områden - i livsmedelsförädling och förpackningsprocesser, vid produktion av halvledare eller läkemedel, samt inom pappersindustrin. Även små spår av olja i dessa applikationer kan skada produkter och människors hälsa.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Olsson

Produkt- och försäljningschef Vakuum

Klicka vidare och ta del av detaljer om respektive vakuumpump:

En ren och smart oljefri vätskeringpump från Atlas Copco: LRP 1200 VSD+

En ren och kompakt oljefri skruvvakuumpump från Atlas Copco: DHS 065-200 VSD

En enkel, tålig och effektiv oljefri klovakuumpump från Atlas Copco DZS 150 V

Torra vakuumpumpar Atlas Copco Vakuumteknik