Rena och miljövänliga vakuumpumpar från Atlas Copco certifierade av TÜV Rheinland - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Vakuumteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Rena och miljövänliga vakuumpumpar från Atlas Copco certifierade av TÜV Rheinland

9 dec 2020

Atlas Copcos är den första tillverkaren av vakuumpumpar som låter TUV Rheinland kontrollera spår av olja i enlighet med ISO 8573-1.

ISO 8573-1 Klass 0
Certifierade vakuumpumpar för känsliga applikationer med de högsta miljökraven Sedan oktober 2018 har tre olika typer av oljefria vakuumpumpar från Atlas Copco kontrollerats och certifierats: den oljefria klopumpen DZS, den oljefria skruvpumpen DHS VSD+ och den nya innovativa oljefria vätskeringpumpen LRP VSD+. Alla tre pumptyperna har visat sig uppfylla de strängaste kvalitetskraven och kvalificerar enligt TÜV för Klass 0, den bästa klassen inom ISO 8573-1: det finns ingen risk för oljekontaminering, skadade eller osäkra produkter eller hälsorisker för människor och djur.

Certifierade vakuumpumpar för känsliga applikationer med de högsta miljökraven Sedan oktober 2018 har tre olika typer av oljefria vakuumpumpar från Atlas Copco kontrollerats och certifierats: den oljefria klopumpen DZS, den oljefria skruvpumpen DHS VSD+ och den nya innovativa oljefria vätskeringpumpen LRP VSD+. Alla tre pumptyperna har visat sig uppfylla de strängaste kvalitetskraven och kvalificerar enligt TÜV för Klass 0, den bästa klassen inom ISO 8573-1: det finns ingen risk för oljekontaminering, skadade eller osäkra produkter eller hälsorisker för människor och djur.

Ingen olja migrerar från pumpen till den omgivande miljön Mätningarna utfördes utan en oljeavskiljare vid utloppet mellan pumparna och mätmembranet. TÜV Rheinland certifierade att inga spår av oljeaerosoler (koncentration under 0,01 mg / m³) kunde detekteras i avgasflödet. TÜV certifierade också att de tre pumptyperna inte påverkar kvaliteten på den omgivande luften under drift och att oljerelaterade skador på känsliga applikationer och produkter inte kan uppstå.

Skillnaderna mellan de enskilda ISO-klasserna kan vara avgörande för vakuumanvändare i många industrier. Endast vakuumpumpar certifierade för Klass 0 kan garantera oljefri avgasluft. Följaktligen är det endast pumpar i denna klass som kan sägas vara säkra för känsliga applikationer. Utöver detta så kommer påverkan av oljesmorda vakuumpumpar på miljö och människors hälsa inte längre att tolereras av allmänheten och företag med fokus på hållbarhet.

Magnus Olsson , Produkt- och Försäljningschef Vakuum - Sverige

Oljefria vakuumpumpar är avgörande för många processer Helt oljefria vakuumpumpar från Atlas Copco används inom en mängd olika känsliga områden - i livsmedelsförädling och förpackningsprocesser, vid produktion av halvledare eller läkemedel, samt inom pappersindustrin. Även små spår av olja i dessa applikationer kan skada produkter och människors hälsa.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Olsson

Produkt- och försäljningschef Vakuum

Klicka vidare och ta del av detaljer om respektive vakuumpump:

En ren och smart oljefri vätskeringpump från Atlas Copco: LRP 1200 VSD+

En ren och kompakt oljefri skruvvakuumpump från Atlas Copco: DHS 065-200 VSD

En enkel, tålig och effektiv oljefri klovakuumpump från Atlas Copco DZS 150 V

Torra vakuumpumpar Atlas Copco Vakuumteknik