Stäng
Sverige-Vakuum-Innovation

Uppkopplade vakuumpumpar och vakuumsystem

Den fjärde industriella revolutionen förändrar allt genom att erbjuda möjligheter för företag att digitalisera sin produktion och därigenom utnyttja all den information som varje del i värdekedjan bär med sig.

Fokus på digitalisering

Ett ökat fokus på digitalisering, genom uppkopplade produkter och lösningar, är en förutsättning för att kunna möta kundernas behov och efterfrågan på flexibla processer med få fel och korta ledtider, även vid omställning av produktionen. De industrier som inte är rustade att möta utmaningarna med en mer automatiserad och datadriven verksamhet riskerar att förlora i konkurrenskraft.

Den fjärde industriella revolutionen

Industri 4.0 tar över hur vi ser på tillverkning när det gäller produktionsoptimering och automation. Vi ser det som en möjlighet att minska kostnaderna för våra kunder med ökade energibesparingar, bättre effektivitet och enkel drift. Dessutom skapas möjligheter att utveckla verksamheter genom att nya kompetenser och arbetssätt tillförs befintliga organisationer.

Dynamiska och smarta fabriker

För de industrier som följer med i utvecklingen finns det mycket att vinna. Vår nya generation av produkter konverterar kundens anläggning till en dynamisk smart fabrik som drivs och övervakas av den senaste tekniken inom fjärrövervaknings- och styrsystem. På så vis bidrar de till en avsevärt ökad effektivitet, betydande energibesparingar och proaktiv problemlösning.

Smarta vakuumlösningar från Atlas Copco skapar möjligheter för digitaliserade fabriker

Ta del av smarta produkter för vakuum som skapar förutsättningar för en mer optimal produktion i linje med Industri 4.0.

Lokal styrning: Elektronikon®

Sverige-Vakuum-Elektonikon

Lokal styrning: Elektronikon®

Elektronikon® Mk5 fungerar som vakuumpumpens hjärna. Systemet samlar in data från sensorer i vakuumpumpen, bearbetar den och visar dig maskinens gällande status. Vår erfarenhet av att utveckla både maskin- och programvara har gjort det möjligt för oss att skapa ett system som lämpar sig perfekt för att optimera vakuumpumpens drift.

 

Elektronikon® Mk5 fungerar som vakuumpumpens hjärna. Systemet samlar in data från sensorer i vakuumpumpen, bearbetar den och visar dig maskinens gällande status. Vår erfarenhet av att utveckla både maskin- och programvara har gjort det möjligt för oss att skapa ett system som lämpar sig perfekt för att optimera vakuumpumpens drift.

Elektronikon® Mk5 fungerar som vakuumpumpens hjärna. Systemet samlar in data från sensorer i vakuumpumpen, bearbetar den och visar dig maskinens gällande status. Vår erfarenhet av att utveckla både maskin- och programvara har gjort det möjligt för oss att skapa ett system som lämpar sig perfekt för att optimera vakuumpumpens drift.

Central styrning: ES eller ELEC CAB

ESv controller

Central styrning: ES eller ELEC CAB

Utan ett centralt styrsystem reagerar varje enskild vakuumpump lokalt på förändringar i trycket. Om systemtrycket stiger startar ytterligare en vakuumpump igång. Med ett central styrsystem där pumparna styrs med hjälp av en extern trycksensor så blir systemet stabilare och risken för självsvängningar minskar.

 

Utan ett centralt styrsystem reagerar varje enskild vakuumpump lokalt på förändringar i trycket. Om systemtrycket stiger startar ytterligare en vakuumpump igång. Med ett central styrsystem där pumparna styrs med hjälp av en extern trycksensor så blir systemet stabilare och risken för självsvängningar minskar.

Utan ett centralt styrsystem reagerar varje enskild vakuumpump lokalt på förändringar i trycket. Om systemtrycket stiger startar ytterligare en vakuumpump igång. Med ett central styrsystem där pumparna styrs med hjälp av en extern trycksensor så blir systemet stabilare och risken för självsvängningar minskar.

Ett cenytralt styrsystem gör ditt vakuumsystem till en samstämd orkester

Se helheten med Optimizer 4.0

Loading...

Fjärrövervakning: SMARTLINK

Fjärrövervakning: SMARTLINK

Med SMARTLINK fjärrövervakning går det att kontrollera statusen för utrustningens komponenter och ständigt övervaka behovet av underhåll på flera olika enheter. Detta realtidsverktyg underlättar möjligheten att få en fullständig översikt över samtliga enheter i vakuumsystemet.

 

Med SMARTLINK fjärrövervakning går det att kontrollera statusen för utrustningens komponenter och ständigt övervaka behovet av underhåll på flera olika enheter. Detta realtidsverktyg underlättar möjligheten att få en fullständig översikt över samtliga enheter i vakuumsystemet.

Med SMARTLINK fjärrövervakning går det att kontrollera statusen för utrustningens komponenter och ständigt övervaka behovet av underhåll på flera olika enheter. Detta realtidsverktyg underlättar möjligheten att få en fullständig översikt över samtliga enheter i vakuumsystemet.

Uppkopplade vakuumpumpar och vakuumsystem

explainer icon