Lokalt styrsystem (Elektronikon®) för vakuumpumpar och vakuumsystem - Industriellt vakuum - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Vakuumteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Förbättrad styrning och kontroll i ert vakuumsystem

En Elektronikon® Mk5 ger ökad driftsäkerhet genom minskad risk för stillestånd och möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Offertförfrågan Kontakta vår vakuumspecialist

Intelligent styrning med Mk5

Elektronikon® Mk5 fungerar som vakuumpumpens hjärna. Systemet samlar in data från sensorer i vakuumpumpen, bearbetar den och visar er maskinens gällande status. Vår erfarenhet av att utveckla både maskin- och programvara har gjort det möjligt för oss att skapa ett system som lämpar sig perfekt för att optimera vakuumpumpens drift.

Övervakning som tillval

Med Elektronikon® Mk5 kan ni välja till övervakning via SMARTLINK. Med rätt licens kan ni få larm och varningar från kompressorn skickade direkt till en mobiltelefon eller surfplatta. Med denna information kan ni vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa och minimera risken för produktionsstörningar.

Styrning med ett centralt styrsystem

Har ni flera eheter i er vakuumanläggning går det att spara ytterligare energi genom att ansluta dem till ett centralt styrsystem. Smart övervakning och styrning över ett säkert nätverk!

Spara energi med smart teknik

70 % av vakuumpumpens kostnader utgörs av energiförbrukningen. Genom att utrusta vakuumpumpen med den senaste tekniken för lokal styrning - Elektronikon® Mk5 - går det att erhålla en rad fördelar:

  • Full kontroll över vakuumpumpens status
  • Möjlighet att fjärrövervaka via SMARTLINK
  • Möjlighet till smart tidsstyrning av start/stopp
  • Möjlighet att integrera i ett centralt styrsystem

Vakuumpumpar med integrerad Elektronikon®

Läs mer om några av de vakuumpumpar som levereras med Elektronikon® Mk5 för smart styrning och kontroll.

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump
GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump
En vakuumpumplösning utformad för kunder med centrala vakuuminstallationer och stora processbehov, samt låg livscykelkostnad. Lämpliga för industrier som kräver stora flöden och energieffektiv vakuumproduktion. Vanliga applikationer inkluderar plasttillverkning, lyft och förflyttning av material samt paketering av livsmedel.
 
En vakuumpumplösning utformad för kunder med centrala vakuuminstallationer och stora processbehov, samt låg livscykelkostnad. Lämpliga för industrier som kräver stora flöden och energieffektiv vakuumproduktion. Vanliga applikationer inkluderar plasttillverkning, lyft och förflyttning av material samt paketering av livsmedel.
En vakuumpumplösning utformad för kunder med centrala vakuuminstallationer och stora processbehov, samt låg livscykelkostnad. Lämpliga för industrier som kräver stora flöden och energieffektiv vakuumproduktion. Vanliga applikationer inkluderar plasttillverkning, lyft och förflyttning av material samt paketering av livsmedel.
LRP VSD+ | Vakuumpump | Oljefri vätskeringspump
LRP VSD+ | Vakuumpump | Oljefri vätskeringspump
En tålig vätskeringsvakuumpump baserad på variabel varvtalsstyrning som ger överlägsen energieffektivitet jämfört med konkurrerande produkter. Pumpen kan vara uppkopplad och användas för centraliserade vakuumlösningar. Ideala vid hantering av fuktmättad luft och används i applikationer relaterade till bland annat avgasning, filtrering och avvattning ner till 30mbar(a).
 
En tålig vätskeringsvakuumpump baserad på variabel varvtalsstyrning som ger överlägsen energieffektivitet jämfört med konkurrerande produkter. Pumpen kan vara uppkopplad och användas för centraliserade vakuumlösningar. Ideala vid hantering av fuktmättad luft och används i applikationer relaterade till bland annat avgasning, filtrering och avvattning ner till 30mbar(a).
En tålig vätskeringsvakuumpump baserad på variabel varvtalsstyrning som ger överlägsen energieffektivitet jämfört med konkurrerande produkter. Pumpen kan vara uppkopplad och användas för centraliserade vakuumlösningar. Ideala vid hantering av fuktmättad luft och används i applikationer relaterade till bland annat avgasning, filtrering och avvattning ner till 30mbar(a).
DHS VSD+ | Vakuumpump | Oljefri skruvpump
DHS VSD+ | Vakuumpump | Oljefri skruvpump
En flexibel oljefri vakuumpump för industriell användning med stor förmåga att hantera föroreningar.
 
En flexibel oljefri vakuumpump för industriell användning med stor förmåga att hantera föroreningar.
En flexibel oljefri vakuumpump för industriell användning med stor förmåga att hantera föroreningar.
DZM | Vakuumpump | Oljefri flerklopump
DZM | Vakuumpump | Oljefri flerklopump
Oljefri, robust vakuumpump som kräver minimal service. Vanliga applikationer inkluderar transport av material, torkning och formgjutning.
 
Oljefri, robust vakuumpump som kräver minimal service. Vanliga applikationer inkluderar transport av material, torkning och formgjutning.
Oljefri, robust vakuumpump som kräver minimal service. Vanliga applikationer inkluderar transport av material, torkning och formgjutning.

Andra optimeringsprodukter som kan vara av intresse för er

Läs mer om våra övriga optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i er anläggning för tryckluft, gas eller vakuum.

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av ert system för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Läs mer här

Övervakning med SMARTLINK

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet är att alltid hålla koll på statusen på er anläggning för tryckluft, vakuum och gas.

Läs mer här

Energiåtervinning för vakuumpumpar

Med en energiåtervinningsenhet kan ni återanvända värmeenergin från vakuumpumpen till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Läs mer här

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning.

Läs mer här

Intelligent lokal styrning

Genom att investera i en vakuumpump med Elektronikon Mk5 så ökar ni driftsäkerheten samtidigt som ni får möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Läs mer här

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Läs mer här

Vakuumteknik