Energiåtervinning för vakuumpumpar och vakuumsystem - Industriellt vakuum - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Vakuumteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Minska er energiförbrukning med energiåtervinning

Återanvänd värmeenergin från dina vakuumpumpar till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Offertförfrågan Kontakta oss

Minska energiförbrukningen

Värme är en oundviklig biprodukt vid tillverkning av vakuum. Med lösningar för energiåtervinning kan ni återanvända den värmeenergin.

Minska klimatpåverkan

Genom att återanvända den värme som genereras kan ni ersätta ersätta elkraft och eventuella fossila bränslen som används för uppvärmning. Därigenom minskar ni ert klimatavtryck.

Sänk energikostnaderna

Med energiåtervinning sänks vakuumanläggningens totala energiförbrukning och ni får möjlighet att sänka era kostnader.

Finns det något att vinna på att återvinna?

En svindlande andel, motsvarande 70-80 % av energin som en vakuumpump förbrukar, omvandlas till värme. Utan energiåtervinning försvinner den kostsamma värmeenergin till atmosfären via kylsystemet och via strålning. Genom energiåtervinning kan en stor del av denna värme återanvändas, vilket resulterar i betydande besparingar. De faktiska besparingarna beror på er anläggning, er vakuumförbrukning och de möjliga användningsområdena för att ta tillvara på överskottsvärmen.

Andra optimeringsprodukter som kan vara av intresse för er

Läs mer om våra optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas.

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av ert system för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Läs mer här

Övervakning med SMARTLINK

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet är att alltid hålla koll på statusen på er anläggning för tryckluft, vakuum och gas.

Läs mer här

Optimera driften med styrsystem

I en anläggning med flera vakuumpumpar kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Läs mer här

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning.

Läs mer här

Intelligent lokal styrning

Genom att investera i en vakuumpump med Elektronikon Mk5 så ökar ni driftsäkerheten samtidigt som ni får möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Läs mer här

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Läs mer här