Fjärrövervakning (SMARTLINK) för vakuumpumpar och vakuumsystem - Industriellt vakuum - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Vakuumteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Övervaka ert vakuumsystem med SMARTLINK

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet i er anläggning är att alltid hålla koll på vakuumpumparnas status.

Logga in Kontakta oss

Förbättrad tillgänglighet

Genom att koppla upp vakuumpumpen via SMARTLINK kan ni få tidiga varningar och felmeddelanden som gör att ni kan vidta åtgärder för att undvika driftstopp och produktionsbortfall.

Proaktiv service

Med den senaste tekniken inom övervakning, analys och maskinlärning kan Atlas Copco bättre förutsäga problem och servicebehov för era vakuumpumpar och därmed vidta proaktiva åtgärder för att säkerställa kontinuerlig drift.

Energirapporter för ISO 50001

Via SMARTLINK kan ni få månatliga rapporter över energiförbrukning, händelser, utnyttjandegrad och servicestatus. Dessa rapporter kan användas som underlag vid en energirevision eller i energiledningssystemet ISO 50001.

Licensnivåer för SMARTLINK

  • SMARTLINK Service

    Genom att koppla upp er vakuumpump mot SMARTLINK får ni grundnivån Service kostnadsfritt. Med den kan ni se utnyttjandegrad, drifttimmar, tid till nästa service och vilken typ av service som rekommenderas.

  • SMARTLINK Uptime

    Med en licens för Uptime får ni förutom grundnivån även varningar och larm via SMS eller e-post, något som ger er möjlighet att snabbt agera för att avhjälpa och undvika eventuella produktionsstörningar.

  • SMARTLINK Energy

    Energy är vår mest avancerade övervakningstjänst. Med en sådan licens kan ni se och exportera alla typer av data relaterat till vakumpumpens drift och status. Ni kan även få månatliga energirapporter.

Övervaka er anläggning via SMARTLINK

Övervaka er anläggning genom SMARTLINK

Loading...
Förhandstitt på SMARTLINK 2.0
Förhandstitt på SMARTLINK 2.0
Nästa generations fjärrövervakning lanseras inom kort.
 
Nästa generations fjärrövervakning lanseras inom kort.
Nästa generations fjärrövervakning lanseras inom kort.

Andra optimeringsprodukter som kan vara av intresse för er

Läs mer om våra övriga optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas.

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av ert system för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Läs mer här

Optimera driften med styrsystem

I en anläggning med flera vakuumpumpar kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Läs mer här

Energiåtervinning för vakuumpumpar

Med en energiåtervinningsenhet kan ni återanvända värmeenergin från vakuumpumpen till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Läs mer här

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning.

Läs mer här

Intelligent lokal styrning

Genom att investera i en vakuumpump med Elektronikon Mk5 så ökar ni driftsäkerheten samtidigt som ni får möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Läs mer här

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Läs mer här