Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Är ert vakuumsystem optimerat?

En AIRScan ger er svaret! Det är inte ovanligt att en AIRScan identifierar energibesparingar på 20-30%. Kontakta oss för att få veta mer.

Offertförfrågan Kontakta vår vakuumspecialist

Kostnadsfri förstudie

Kontakta våra specialister för att diskutera er situation och vilka behov ni har. En kostnadsfri förstudie ger er svar på om en AIRScan är ett lämpligt investering i er vakuumanläggning.

Heltäckande analys

En AIRScan är en heltäckande analys av ert vakuumsystem. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Tydlig rapport

AIRScan-rapporten innehåller en tydlig sammanfattning för beslutsfattare, liksom en fördjupad analys av problem och lösningar för er tekniska personal.

Garanterad kvalitet

AIRScan följer ISO 11011-standarden för bedömningar av tryckluftsanläggningar. AIRScan kan också användas som underlag om ert företag använder ISO 50001 energiledningssystem.

Nyfiken på vad en AIRScan innebär?

En AIRScan är en heltäckande analys av ert vakuumsystem. Följande tjänster finns tillgängliga för att få en så bra bild av er system som möjligt:

  • Energiloggning av vakuumpumpar
  • Flödesmätning av vakuum
  • Tryckloggning av vakuum
  • Läcksökning

Vi monterar mätutrustningen under drift så att produktionen inte behöver avbrytas!

Analys och rapport

Vårt unika och egenutvecklade analysprogram kan simulera olika konfigurationer av ert vakuumsystem. Detta tillsammans med vår kunskap och erfarenhet gör det möjligt för oss att ge er konkreta och realistiska besparingsåtgärder. Mätresultat och analys redovisas i en utförlig rapport som kan ligga till grund för beslut om optimering av anläggningen. Rapporten innehåller en tydlig sammanfattning för beslutsfattare, liksom en fördjupad analys av problem och lösningar för er tekniska personal.

Kvalitet och erfarenhet

AIRScan följer ISO 11011-standarden för bedömningar av tryckluftsanläggningar. Det säkerställer att hela er anläggning bedöms utifrån ett tydligt definierat ramverk. AIRScan kan också användas som underlag om ert företag använder ISO 50001 energiledningssystem. AIRScan utförs av lokalt förankrade energikonsulter med breda kunskaper och lång erfarenhet av analys och optimering av anläggningar för tryckluft, gas och vakuum.

Andra optimeringsprodukter som kan vara av intresse för er

Läs mer om våra övriga optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas.

Övervakning med SMARTLINK

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet är att alltid hålla koll på statusen på er anläggning för tryckluft, vakuum och gas.

Läs mer här

Optimera driften med styrsystem

I en anläggning med flera vakuumpumpar kan ett centralt styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Läs mer här

Energiåtervinning för vakuumpumpar

Med en energiåtervinningsenhet kan ni återanvända värmeenergin från vakuumpumpen till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Läs mer här

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning.

Läs mer här

Intelligent lokal styrning

Genom att investera i en vakuumpump med Elektronikon Mk5 så ökar ni driftsäkerheten samtidigt som ni får möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Läs mer här

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Läs mer här