Sverige-Vakuum-Energieffektivitet

Energieffektiva vakuumpumpar och vakuumsystem

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta vakuumlösningar idag och i framtiden.

Innovation leder till energieffektivitet

Att utveckla innovativa produkter och hållbara lösningar är Atlas Copcos främsta bidrag i arbetet för ökad energieffektivitet, minskade utsläpp och ökat kundvärde. Energieffektiviteten hos produkter och service är ett av Gruppens viktigaste nyckeltal och alla bolag inom Atlas Copco uppmuntras att utveckla och sälja mer energieffektiva produkter.

Energieffektivitet leder till hållbarhet

Atlas Copcos produkter utformas för att optimera kundernas produktivitet och ge både energimässiga och miljömässiga konkurrensfördelar. Energibesparingar bidrar till minskade koldioxidutsläpp, ökade kostnadsbesparingar och hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Hållbara lösningar är smarta lösningar

Vakuum är ett av de mest använda medierna inom industrin och konsumerar stora mängder energi - 70% av kostnaderna för en vakuumpump är relaterade till energi. Besparingar relaterade till vakuuminstallationer har därför stor betydelse för en vakuumanläggnings energikostnader och miljöpåverkan.

Smarta vakuumlösningar sparar pengar

Genom att investera i vakuumpumpar med varvtalsstyrning går det att sänka energiförbrukningen och därmed energikostnaderna med i genomsnitt 50%.

50% energibesparing

Atlas Copcos oljeinsprutade skruvvakuumpump GHS VSD+ kapar dina energikostnader med i genomsnitt 50 % och ökar produktionshastigheten. GHS VSD+ är en ny serie högeffektiva, intelligenta vakuumpumpar med variabel varvtalsstyrning (VSD).

50% lägre energiförbrukning

Atlas Copcos vakuumpumpar i serien LRP 700-1000 VSD+ är nästa stora steg inom vätskeringpumpar. Pumparna passar perfekt för våta, fuktiga och smutsiga tillämpningar med höga temperaturer, extrema ångtryck och till och med flytande och fasta rester från processen. Med energibesparingar på i genomsnitt 50%.

50% mer energieffektiv

Atlas Copcos oljefria klopumpar DZS/DZM sätter en ny standard på marknaden. Innovativa funktioner som den torra pumpkammaren, låga bullernivåer, effektiva motorer och kompakt design som tar liten plats ger energibesparingar på i genomsnitt 50%.

En kombination av smarta vakuumlösningar sparar ännu mera pengar

Genom att kombinera smarta teknologier som varvtalsstyrning med smarta lösningar för kontroll, styrning och övervakning går det att sänka energiförbrukningen radikalt i hela vakuumsystemet.

Energieffektiva vakuumpumpar och vakuumsystem

explainer icon