Vakuum och vakuumpumpar används i många applikationer inom träindustrin

Inom träindustrin och trätillverkning används vakuum för att hålla, lyfta och förflytta trämaterial som ska bearbetas.

Sverige-Vakuum-Träindustri-2

Inom träindustrin och trätillverkning används vakuumpumpar för att hålla, lyfta och förflytta trämaterial som ska bearbetas.

För fabriker som bearbetar och förädlar trävaror är vakuum en viktig del i produktionsprocessen. Ofta sitter små vakuumpumpar inbyggda i bearbetningsmaskinerna (CNC-maskinerna) och köps som en del i ett helt paket. Medföljande vakuumpumpar är ofta av en billigare variant och sällan eller aldrig anpassade efter kundens specifika behov. Ofta är de också bullriga och genererar mycket värme, något som inverkar mycket negativt på operatörernas arbetsmiljö. Genom att installera ett centralt vakuumsystem kan kunder inom träindustrin göra stora energibesparingar samtidigt som arbetsmiljön på fabriksgolvet förbättras väsentligt. Atlas Copco rekommenderar i första hand den energieffektiva och tysta vakuumpumpen GHS VSD+, men i mycket dammiga applikationer kan den oljefria klopumpen DZS (eller flerklopumpen DZM) vara ett bättre alternativ.

Vittnesmål från kunder inom träindustrin som valt en vakuumlösning från Atlas Copco:

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad

DZS | Vakuumpump | Klopump | Oljefri

Holding, lifting, moving