Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industrier
Industrial Tools & Solutions
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Industrier
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Vakuum och vakuumpumpar används i många applikationer inom träindustrin

Inom träindustrin och trätillverkning används vakuum för att hålla, lyfta och förflytta trämaterial som ska bearbetas.

Sverige-Vakuum-Träindustri-2

Inom träindustrin och trätillverkning används vakuumpumpar för att hålla, lyfta och förflytta trämaterial som ska bearbetas.

För fabriker som bearbetar och förädlar trävaror är vakuum en viktig del i produktionsprocessen. Ofta sitter små vakuumpumpar inbyggda i bearbetningsmaskinerna (CNC-maskinerna) och köps som en del i ett helt paket. Medföljande vakuumpumpar är ofta av en billigare variant och sällan eller aldrig anpassade efter kundens specifika behov. Ofta är de också bullriga och genererar mycket värme, något som inverkar mycket negativt på operatörernas arbetsmiljö.

Genom att installera ett centralt vakuumsystem kan kunder inom träindustrin göra stora energibesparingar samtidigt som arbetsmiljön på fabriksgolvet förbättras väsentligt. Atlas Copco rekommenderar i första hand den energieffektiva och tysta vakuumpumpen GHS VSD+, men i mycket dammiga applikationer kan den oljefria klopumpen DZS vara ett bättre alternativ.

Vittnesmål från kunder inom träindustrin som valt en vakuumlösning från Atlas Copco:

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad
DZS | Vakuumpump | Klopump | Oljefri

Holding, lifting, moving