Sverige-Vakuum-Industri 4.0

Innovativa vakuumpumpar och vakuumsystem

Innovativa produkter och service är Atlas Copcos främsta bidrag i arbetet för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp. För oss handlar innovationer om att förstå hur vi skapar värde för kunderna och för miljön.

Passion för innovation skapar möjligheter för framtiden

Innovation innebär ett åtagande att investera i forskning och utveckling och kontinuerligt förbättra befintliga produkter och lansera nya produkter som ger kunden påtagliga fördelar inom produktivitet, energieffektivitet och/eller lägre livscykelkostnad. Innovation förbättrar kundnöjdheten och bidrar till att stärka kundrelationer, varumärke och finansiella resultat både idag och i framtiden.

Innovation är ett prioriterat område

Teknologisk utveckling och trender som digitalisering kan nyttjas för att öka effektiviteten inom industriella processer och utvecklingen av innovativa produkter och service med ett livscykelperspektiv har identifierats som ett av de mest prioriterade områdena inom Atlas Copco. Utmaningen är att fortsätta möta kundernas behov av utrustning och service som ökar produktiviteten och som samtidigt är hållbara, det vill säga energieffektiva, säkra och ergonomiska.

Innovation genomsyrar hela företaget

Innovation omfattar även processer för att förbättra flödet, användningen och återanvändningen av resurser och information. Produkter som stationära vakuumpumpar och kompressorer, hydraulhammare och industriverktyg utformas så att de kan returneras, renoveras och säljas som begagnad utrustning med samma höga standard som när den var ny vad gäller kvalitet, prestanda och energieffektivitet.

8.5%

Andelen medarbetare inom forskning och utveckling uppgick under 2019 till 8,5% av arbetsstyrkan.

3.6miljader

Investeringarna i forskning och utveckling, inklusive aktiverade utvecklingsutgifter, ökade med 22.8% under 2019 till MSEK 3 684.

4.5%

Under 2019 stod 4,5% av Atlas Copcos rörelsekostnader för investeringar i innovation.

Innovativa vakuumpumpar från affärsområdet Vakuumteknik

Innovativa produkter från Atlas Copco Compressor AB används inom nästan alla industrier och i snart 50 år har vår teknologi påverkat och förbättrat vardagen för många människor i Sverige. Vi strävar efter att våra lösningar inom vakuum ska vara det första valet för kunder som vill minimera sitt klimatavtryck, optimera sin produktion och/eller förbättra sin arbetsmiljö.

Läs mer om innovation inom Atlas Copco

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump

3D vacuum installation

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump

En vakuumpumplösning utformad för kunder med centrala vakuuminstallationer och stora processbehov, samt låg livscykelkostnad. Lämpliga för industrier som kräver stora flöden och energieffektiv vakuumproduktion. Vanliga applikationer inkluderar plasttillverkning, lyft och förflyttning av material samt paketering av livsmedel.

 

En vakuumpumplösning utformad för kunder med centrala vakuuminstallationer och stora processbehov, samt låg livscykelkostnad. Lämpliga för industrier som kräver stora flöden och energieffektiv vakuumproduktion. Vanliga applikationer inkluderar plasttillverkning, lyft och förflyttning av material samt paketering av livsmedel.

En vakuumpumplösning utformad för kunder med centrala vakuuminstallationer och stora processbehov, samt låg livscykelkostnad. Lämpliga för industrier som kräver stora flöden och energieffektiv vakuumproduktion. Vanliga applikationer inkluderar plasttillverkning, lyft och förflyttning av material samt paketering av livsmedel.

LRP VSD+ | Vakuumpump | Oljefri vätskeringpump

Vacuum Pump model LRP VSD+ central system installation

LRP VSD+ | Vakuumpump | Oljefri vätskeringpump

En tålig vätskeringsvakuumpump baserad på variabel varvtalsstyrning som ger överlägsen energieffektivitet jämfört med konkurrerande produkter. Pumpen kan vara uppkopplad och användas för centraliserade vakuumlösningar. Ideala vid hantering av fuktmättad luft och används i applikationer relaterade till bland annat avgasning, filtrering och avvattning ner till 30mbar(a).

 

En tålig vätskeringsvakuumpump baserad på variabel varvtalsstyrning som ger överlägsen energieffektivitet jämfört med konkurrerande produkter. Pumpen kan vara uppkopplad och användas för centraliserade vakuumlösningar. Ideala vid hantering av fuktmättad luft och används i applikationer relaterade till bland annat avgasning, filtrering och avvattning ner till 30mbar(a).

En tålig vätskeringsvakuumpump baserad på variabel varvtalsstyrning som ger överlägsen energieffektivitet jämfört med konkurrerande produkter. Pumpen kan vara uppkopplad och användas för centraliserade vakuumlösningar. Ideala vid hantering av fuktmättad luft och används i applikationer relaterade till bland annat avgasning, filtrering och avvattning ner till 30mbar(a).

DHS VSD+ | Vakuumpump | Oljefri skruvpump

DHS VSD+

DHS VSD+ | Vakuumpump | Oljefri skruvpump

En flexibel oljefri vakuumpump för industriell användning med stor förmåga att hantera föroreningar.

 

En flexibel oljefri vakuumpump för industriell användning med stor förmåga att hantera föroreningar.

En flexibel oljefri vakuumpump för industriell användning med stor förmåga att hantera föroreningar.

DZS | Vakuumpump | Oljefri klopump

DZS 150 claw vacuum pump

DZS | Vakuumpump | Oljefri klopump

En oljefri, robust vakuumpump som kräver minimal service. Vanliga applikationer inkluderar transport av material, torkning och formgjutning.

 

En oljefri, robust vakuumpump som kräver minimal service. Vanliga applikationer inkluderar transport av material, torkning och formgjutning.

En oljefri, robust vakuumpump som kräver minimal service. Vanliga applikationer inkluderar transport av material, torkning och formgjutning.

Innovativa vakuumpumpar och vakuumsystem

explainer icon