Atlas Copco i Norge

Atlas Copcos hovedkontor ligger på Langhus i Ski kommune rett sydøst for Oslo

Salg og markedsføring av Atlas Copcos produkter og tjenester er delt inn i fire forretningsområder. Dette for på best mulig måte å kunne møte våre kunders behov. Som innovatører på alle våre forretningsområder, er vi hele tiden opptatt av å tilby produkter av høy kvalitet som forbedrer våre kunders effektivitet, reduserer produksjonskostnadene deres og på samme tid respekterer miljøet. I dag sysselsetter Atlas Copco 85 personer i Norge, der mer enn 35 er basert ute i feltet, nær våre kunder. Våre produksjonsenheter er ISO 9001 kvalitetsgodkjente.
Bedriftsidrettslaget i Atlas Copco ble stiftet så tidlig som 1953. Formålet er å fremme interessen for mosjon og fysisk aktivitet blant de ansatte med fokus på den positive effekten god helse gir i det daglige arbeidet. Bedriftsidrettslaget i Atlas Copco tilbyr aktiviteter som tennis, ski, sykling og golf, samt at vi disponerer eget trimrom. Kulturgruppa i Atlas Copco fungerer som et sosialt forum på tvers av alle forretningsområdene. Kulturgruppa arrangerer teaterkvelder, julelotterier, båtturer etc. Det gis oftest anledning til å ha med respektive på arrangementene.