Aqua Nor 2017

Verdens største messe for akvakultur-teknologi

http://www.fhias.no

Vi deltar på Aqua Nor 2017.
Dette er et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen. Næringen er i stadig vekst, også i Norge. Vi er allerede en etablert leverandør til fiskeoppdrettsnæringen med oksygen- og nitrogengeneratorer, kompressorer, vakuumpumper og blåsere. I tillegg har vi et landsdekkende nett av egne serviceteknikere.

Møt oss på Aqua Nor og la oss fortelle deg om hvordan vi kan bidra til økt effektivisering og energisparing for din bedrift.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med FIAS - Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS - og vil i år ha plass på deres fellesstand.

  • Dato 9. juni 2017
  • Sted Trondheim Spektrum
  • Land Norway
  • Stand A2-650
  • Tidspunkt: 15. - 18. august

Produkter