Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania

Przewaga narzędzi pneumatycznych nad narzędziami elektrycznymi

Producenci zawsze będą szukać sposobów na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Choć cena zakupu elektronarzędzia jest atrakcyjna, narzędzia pneumatyczne zapewniają obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji i większą wydajność pracy w dłuższej perspektywie. Dlaczego tak jest?

30 czerwca 2020

Odlewnie i fabryki metalu Rząd i obrona Przemysł ogólny Produkty Artykuły Producent oryginalnego wyposażenia Przemysł lotniczy Przemysł elektroniczny Przemysł samochodowy Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania Atlas Copco Ciężkie wyposażenie i sprzęt Stocznie Energia Przemysł kolejowy

Oto kilka powodów świadczących o przewadze narzędzi pneumatycznych nad elektrycznymi:

Wyższy poziom ergonomii — w przypadku szlifierek o dużej wydajności najważniejszymi czynnikami ergonomicznymi są waga i poziom drgań narzędzia. Trzymanie dużej szlifierki przez cały dzień powoduje zmęczenie. Jeśli operator jest również narażony na wysokie poziomy drgań pochodzących ze szlifierki, sytuacja staje się jeszcze gorsza. Proces pracy zajmuje więcej czasu, a operator jest narażony na urazy i choroby.

Stosunek mocy do masy — szlifierki pneumatyczne zapewniają lepszy stosunek mocy do masy niż szlifierki elektryczne. Mówiąc wprost, szlifierki pneumatyczne osiągają znacznie większą moc w stosunku do wielkości i masy w porównaniu z większością szlifierek z innymi typami napędów. Producenci narzędzi elektrycznych często klasyfikują moc swoich narzędzi, uwzględniając moc dostarczoną do silników elektrycznych. Jednak w specyfikacji narzędzia elektrycznego podaje się informacji o tym, że moc doprowadzana do silnika elektrycznego nie jest tą samą mocą, która napędza wrzeciono. W rzeczywistości tylko od 50% do 60% znamionowej mocy rzeczywiście dociera do materiału ściernego na narzędziu. Odwrotnie, w przypadku szlifierek pneumatycznych, moc podawana jest równa mocy wydanej. Narzędzie pneumatyczne o mocy jednego konia mechanicznego zapewnia moc usuwania materiału na wrzecionie równą jednemu koniowi mechanicznemu.

Zwiększona wydajność — szlifierki pneumatyczne nie są wrażliwe na przeciążenia i mogą utrzymywać znamionową moc, zapewniając większe tempo produkcji. Operator narzędzia elektrycznego musi uważać, aby nie przeciążać narzędzia, ponieważ spowoduje to uszkodzenie silnika — co prowadzi do kosztownych napraw lub wymiany narzędzia.

Brak ryzyka porażenia prądem elektrycznym — szlifierki wszelkich rodzajów są często stosowane w środowiskach, w których panuje wilgoć, znajdują się materiały przewodzące prąd i łatwopalne ciecze. Uszkodzone kable i przewody stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa operatora z powodu ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ponadto producenci metalu często stosują łatwopalne środki chemiczne, takie jak aceton, aby oczyścić i przygotować metale przed spawaniem. Kałuże rozlanej cieczy mogą zostać zapalone przez uszkodzone przewody elektryczne. Stężenia oparów mogą być wyższe podczas pracy w zamkniętych przestrzeniach, np. w branży górniczej czy podczas czyszczenia zbiorników. Z kolei narzędzia pneumatyczne nie korzystają z prądu elektrycznego i ich wirnikowe silniki łopatkowe nie generują iskier.

Wysoka wydajność w wymagających warunkach — dwoma największymi zagrożeniami dla okresu eksploatacji narzędzi elektrycznych są pył i wysoka temperatura. Ponadto są one wrażliwe na działanie wody i silne światła słonecznego. Przez swój charakter silniki elektrycznych posiadają znamionowy cykl pracy, który musi być przestrzegany. Bez okresowych przerw, ciepło wytwarzane przez silnik zmniejsza wydajność i może ostatecznie spowodować przedwczesne uszkodzenie narzędzia. Ponadto generowanie cząstek jest nieodłączną częścią usuwania każdego materiału. Kratka przedziału silnikowego wymagana do chłodzenia powoduje, że silniki narzędzi elektrycznych są bardziej podatne na gromadzenie się kurzu i zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do nich, narzędzia pneumatyczne są zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w odlewniach, stoczniach, platformach wiertniczych, energetyce, produkcji metali, rafineriach. Narzędzia pneumatyczne umożliwiają całkowitą ciągłość pracy, co oznacza, że są zaprojektowane do pracy przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Łatwość serwisowania — szlifierki przemysłowe nie są sprzętem jednorazowym. Mogą one być okresowo odbudowywane i serwisowane przez wiele lat. Średni okres międzyserwisowy narzędzia elektrycznego wynosi pomiędzy 60 a 120 godzin, po którym zazwyczaj jest wymagana wymiana szczotek. Porównywalnie, w przypadku narzędzi pneumatycznych klasy warsztatowej/konserwacyjnej średni okres międzyserwisowy wynosi około 200 godzin a szlifierka przemysłowa może pracować 2000 godzin pomiędzy serwisami.

Advantage air tool
Wniosek — niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie zadziorów z części w warsztacie mechanicznym, przygotowanie powierzchnie do malowania, czy dzielenie bram i osłon w odlewni, każdy chciałby wykonać te prace szybciej. Wykorzystując szlifierki pneumatyczne, skraca się czas potrzebny do wykonania zadań, a praca jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Ponadto, dzięki ich całkowitej ciągłości pracy i długim okresom międzyserwisowym, można poświęcić więcej czasu na pracę, a mniej czasu na serwisowanie narzędzi. Mimo że koszt początkowy szlifierki pneumatycznej może być wyższy, istotny jest całkowity koszt eksploatacji. Narzędzia pneumatyczne są świetną inwestycją, która zapewnia istotny wzrost wydajności produkcji.