Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Solutions
Flota wynajmu
Atlas Copco Rental
Bezolejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Generatory azotu
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Olejowe sprężarki powietrza
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Produkty
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Vacuum solutions

Przewaga narzędzi pneumatycznych nad narzędziami elektrycznymi

Producenci zawsze będą szukać sposobów na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Choć cena zakupu elektronarzędzia jest atrakcyjna, narzędzia pneumatyczne zapewniają obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji i większą wydajność pracy w dłuższej perspektywie. Dlaczego tak jest?

10 września 2019

Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania

Oto kilka powodów, dlaczego narzędzia pneumatyczne są lepsze niż narzędzia elektryczne:

Lepsza ergonomia – W przypadku szlifierek o dużej wydajności najważniejszymi czynnikami ergonomicznymi są waga i poziom drgań narzędzia. Trzymanie dużej szlifierki przez cały dzień powoduje zmęczenie operatora. Jeśli operator jest również narażony na wysokie poziomy drgań pochodzących ze szlifierki, sytuacja staje się jeszcze gorsza. Proces pracy zajmuje więcej czasu, a operator jest narażony na urazy i choroby.

Stosunek mocy do wagi – Szlifierki pneumatyczne zapewniają lepszy stosunek mocy do wagi niż szlifierki elektryczne. Po prostu, szlifierki pneumatyczne osiągają znacznie większą moc w stosunku do wielkości i wagi w porównaniu do większości szlifierek z innymi typami napędów. Producenci narzędzi elektrycznych często klasyfikują moc swoich narzędzi, przez moc dostarczoną do silników elektrycznych. Jednak w specyfikacji narzędzia elektrycznego nie jest podane, że moc doprowadzana do silnika elektrycznego nie jest tą samą mocą, która napędza wrzeciono. W rzeczywistości tylko od 50% do 60% znamionowej mocy rzeczywiście dociera do materiału ściernego na narzędziu. I odwrotnie, w przypadku szlifierek pneumatycznych, moc podawana jest równa mocy wydanej. Narzędzie pneumatyczne o mocy jednego konia mechanicznego zapewnia moc usuwania materiału na wrzecionie równą jednemu koniowi mechanicznemu.

Zwiększona wydajność – Szlifierki pneumatyczne nie są wrażliwe na przeciążenia i mogą utrzymywać znamionową moc, zapewniając większe tempo produkcji. Operator narzędzia elektrycznego musi uważać, aby nie przeciążać narzędzia, ponieważ spowoduje to uszkodzenie silnika – co prowadzi do kosztownych napraw lub wymiany narzędzia.

Brak ryzyka porażenia prądem elektrycznym – Szlifierki wszelkich rodzajów są często stosowane w środowiskach, gdzie jest wilgoć, znajdują się materiały przewodzące prąd i łatwopalne ciecze. Uszkodzone kable i przewody stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa operatora z powodu ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ponadto producenci metalu często stosują łatwopalne środki chemiczne, takie jak aceton, aby oczyścić i przygotować metale przed spawaniem. Kałuże rozlanej cieczy mogą zostać zapalone przez uszkodzone przewody elektryczne. Stężenia oparów mogą być wyższe podczas pracy w zamkniętych przestrzeniach, np. w branży górniczej czy podczas czyszczenia zbiorników. Z kolei narzędzia pneumatyczne nie korzystają z prądu elektrycznego i ich wirnikowe silniki łopatkowe nie generują iskier.

Wysoka wydajność w trudnych środowiskach – Dwoma największymi zagrożeniami dla okresu eksploatacji narzędzi elektrycznych są kurz i wysoka temperatura – poza tym są nieodporne na wodę i silne słońce. Przez swój charakter silniki elektrycznych posiadają znamionowy cykl pracy, który musi być przestrzegany. Bez okresowych przerw, ciepło wytwarzane przez silnik zmniejsza wydajność i może ostatecznie spowodować przedwczesne uszkodzenie narzędzia. Ponadto generowanie cząstek jest nieodłączną częścią usuwania każdego materiału. Z kratką przedziału silnikowego wymaganą do chłodzenia, silniki narzędzi elektrycznych są bardziej podatne na gromadzenie się kurzu i zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do nich, narzędzia pneumatyczne są zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w odlewniach, stoczniach, platformach wiertniczych, energetyce, produkcji metali, rafineriach. Narzędzia pneumatyczne mają 100% cykl roboczy, co oznacza, że są zaprojektowane do pracy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Łatwość serwisowania – Szlifierki przemysłowe nie są sprzętem jednorazowym. Mogą one być okresowo odbudowywane i serwisowane przez wiele lat. Średni okres międzyserwisowy narzędzia elektrycznego wynosi pomiędzy 60 a 120 godzin, po którym zazwyczaj jest wymagana wymiana szczotek. Porównywalnie, w przypadku narzędzi pneumatycznych klasy warsztatowej/konserwacyjnej średni okres międzyserwisowy wynosi około 200 godzin a szlifierka przemysłowa może pracować 2000 godzin pomiędzy serwisami.

Advantage air tool

Konkluzja – Niezależnie od tego, czy usuwa się zadziory z części w warsztacie mechanicznym, przygotowuje powierzchnie do malowania, czy dzieli bramy i osłony w odlewni, wszyscy starają się wykonać pracę szybciej. Stosując pneumatyczne szlifierki skraca się czas wymagany na realizację zadań, bezpiecznie i komfortowo. Ponadto, dzięki ich 100% cyklowi roboczemu i długim okresom pomiędzy serwisowaniem można poświęcić więcej czasu na pracę, a mniej czasu na serwisowanie tych narzędzi. Mimo iż koszt początkowy szlifierki pneumatycznej może być wyższy, to istotny jest całkowity koszt eksploatacji. Narzędzia pneumatyczne są świetną inwestycją zapewniającą znaczne wzrost wydajności produkcji.