Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Zmniejszenie liczby wad

Inteligentne procesy montażowe — 6 głównych wartości

Loading...

Zmniejszenie liczby wad

Koszty związane z problemami z jakością produktów mogą być naprawdę wysokie. Jednak problemy z jakością rodzą też znaczne koszty ukryte. Do tego dochodzi jeszcze długoterminowy, negatywny wpływ na wizerunek marki oraz utrata zysków. Zachowanie odpowiedniej jakości zawsze będzie stanowiło kluczowy czynnik w zakresie tworzenia linii montażowych. Oprócz tego należy przystosować proces w taki sposób, aby gwarantował odpowiednią szybkość i możliwość dopasowania pod kątem mniejszych partii przy jednoczesnej obsłudze bardziej złożonych produktów.

Wyzwania

Większa złożoność produktów w połączeniu z małymi partiami i krótszymi czasami taktu rodzi nowe wyzwania w zakresie kontroli jakości produkcji. System produkcyjny należy więc zorganizować tak, aby żaden produkt niespełniający wymogów jakościowych nie mógł opuścić zakładu. Koszty związane z testowaniem, weryfikacją i przeróbką są często znaczące. Wystarczy jednak zminimalizować liczbę przeróbek w ramach produkcji, tworząc elastyczny system produkcji, który zapewnia też wymaganą jakość. Niestety to trudne zadanie, a jeszcze trudniejsze jest utrzymanie takiego systemu.

Szanse

Dla firmy Atlas Copco priorytetem jest jakość. Nieustannie szukamy nowych sposobów obniżenia kosztów kontroli jakości poprzez wdrażanie nowych technologii.
Jeden z naszych klientów zredukował koszty przeróbek o 15%, wykorzystując nasz system Pick-to-Light. Dzięki niemu operator zawsze pobiera właściwą część i eliminowany jest problem wadliwych partii produktów.
Nasze inteligentne procesy montażowe zostały stworzone z myślą o zarządzaniu jakością i wspieraniu rewolucji Przemysł 4.0.

Minimalizowanie wad dzięki inteligentnym procesom montażowym

Defekty mogą być spowodowane przez wady konstrukcyjne, przebieg procesu, narzędzia, operatora, części, nieodpowiednie przeszkolenie i kilka innych czynników. Aby poradzić sobie z problemami z jakością, trzeba szybko i dokładnie identyfikować przyczyny — które mogą istnieć w dowolnej części systemu. Poprzez analizę można zmniejszyć, a nawet wyeliminować, koszty związane z kontrolą jakości produkcji. Żeby zrozumieć to rozwiązanie, należy mu się przyjrzeć z perspektywy systemu. Właśnie to oferuje inteligentny proces montażowy! Elementy linii montażowej są połączone w jeden system. Tworzą go linie montażowe, stanowiska robocze, narzędzia i operatorzy. Twoim zadaniem jest identyfikacja przyczyny źródłowej, „wąskich gardeł” i zagrożeń związanych z utratą jakości.
Inteligentne procesy montażowe oferują szeroki zakres technologii, które umożliwiają identyfikowanie i minimalizowanie wad.
• Narzędzia do zarządzania konfiguracją umożliwiają ponowne wykorzystanie konfiguracji zapewniających odpowiednią jakość.
• Wirtualne stanowisko robocze pozwala na skalowanie przy odpowiedniej jakości, bez konieczności korzystania z nowego sprzętu.
• System wskazówek dla operatora przekazuje bezpośrednie informacje zwrotne i wspiera operatorów w zakresie nowych procesów.
• Rozwiązania takie jak Pick-to-light i TrueAngle są używane do inteligentnego zarządzania jakością.
Dzięki zapewnianiu korzyści na różnych poziomach inteligentne procesy montażowe gwarantują możliwość analizy procesu w celu ustalenia przyczyny problemu.

Rezultat końcowy
Inteligentne procesy montażowe nie tylko zmniejszają ryzyko wystąpienia wad produkcyjnych, lecz również oferują odpowiednią jakość przez cały czas. Dzięki nim można szybciej identyfikować przyczyny problemów.

Witamy w świecie inteligentnych procesów montażowych!
Inteligentne procesy montażowe umożliwiają urzeczywistnienie idei Przemysł 4.0. Zakład produkcyjny staje się w niej środowiskiem, w którym technologia jest łatwa w użyciu i zapewnia bardzo szybki zwrot z inwestycji.

Dowiedz się więcej o inteligentnych procesach montażowych i Przemyśle 4.0, klikając odpowiedni link PONIŻEJ.