Produkty do dozowania SCA

Nowoczesne produkty do dozowania klejów

Nasza znajomość zastosowań i przebiegu procesów opiera się na wieloletnim doświadczeniu zdobytemu podczas współpracy z klientami z wielu branż oraz pracownikach o najwyższym poziomie kompetencji.

Centra innowacji

W naszych światowych centrach innowacji eksperci pracują nad stworzeniem optymalnego rozwiązania, dopasowanego do potrzeb klienta, wliczając w to atesty materiałowe i testy działania przeprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Produkty i usługi

Zakres naszych produktów obejmuje takie obszary, jak ręczne i automatyczne dozowanie, kompaktowe komory oraz systemy wielofunkcyjne.

Jednak nasze zaangażowanie nie kończy się tylko na tym. Zapewniamy pomoc start-upową, usługi dostosowane do potrzeb w celu ulepszenia procesów oraz harmonogramy serwisowe/kontrolne.

Globalna obecność

Siedziby naszych centrów obsługi klienta oraz centrów innowacji są rozmieszczone na całym świecie, aby być wszędzie tam, gdzie potrzebują nas klienci.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt tutaj.