Minimalizowanie liczby poprawek — monitorowanie momentu i kąta dokręcania

Training,?people,?Service

Braków i poprawek na linii montażowej można uniknąć poprzez monitorowanie jakości procesu dokręcania, co pozwoli na natychmiastowe wykrywanie awarii. Monitorowanie jakości zwykle polega na pomiarze momentu dokręcania, który zapewnia bezpieczne mocowanie. Jednak wyniki dokręcania zależą również od zmian warunków tarcia lub elementów. W związku z tym powstał wymóg pomiaru drugiego parametru, jakim najczęściej jest kąt obrotu. Proces kontrolowania i monitorowania momentu dokręcania oraz kąta umożliwia wykrywanie wad, takich jak brak uszczelki, zerwanie gwintu, problemy z materiałem i błędy operatora.

Service,?Training,?people

Zapewnienie jakości w procesie dokręcania minimalizuje odsetek wycofanych produktów, ilość kosztownych poprawek i roszczeń gwarancyjnych oraz zapobiega utracie dobrej opinii. Firma Atlas Copco pełni rolę doradczą — oferuje kompleksowe szkolenia w zakresie techniki dokręcania dla pracowników.