Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku

Ako šiel čas s Atlas Copco: Vždy existuje lepší spôsob

Oddanosť udržateľnej produktivite, tak znie heslo, ktorým sa v Atlas Copco riadime. A čo viac môže byť dôkazom našej oddanosti než to, že tento rok oslavujeme 145 rokov od založenia?

Za tú dobu sa samozrejme mnohé zmenilo, ale oddanosť zostáva. Oddanosť našim zamestnancom i našim zákazníkom. Pripomeňme si zásadné míľniky našej spoločnosti v niekoľkodielnom seriáli. V prvnej časti sme zhrnuli, ako to všetko začalo, v druhej sme sledovali prvé kroky k orientácii na zákazníkov. V tretej časti sme sa stali svedkami prerodu spoločnosti z rýdzo technologickej firmy na spoločnosť orientujúcu sa na trh, štvrtý diel predstavil kúzlo takzvanej Švédskej metódy. Piata časť popísala okamihy, kedy táto metóda vstúpila na svetový trh, šiesty diel sledoval obdobie, ktoré vyvrcholilo vznikom troch spoločností zastrešených silnou materskou organizáciou. V siedmom sme sa zmienili o nových technológiách, ktoré v tej dobe prišli na trh, v ôsmej časti sme zhrnuli veľmi úspešné obdobie medzi 70. a 90. rokmi, kedy dochádzalo k rade akvizícií. Dnes v histórii vkročíme do konca deväťdesiatych rokov, kedy sa do vývoja priemyslu začala prihovárať digitalizácia.

Zákazník ako základ úspechu

customer excellence, the last puzzle piece is the customer
Blízke vzťahy so zákazníkmi boli vždy alfou a omegou všetkého diania v spoločnosti. Všetky technické i marketingové inovácie boli odvodzované od aktuálnych potrieb zákazníkov. Jedine tak mohla firma začať prenikať na ďalšie a ďalšie trhy.

V roku 1997 zasadol do kresla prezidenta a generálneho riaditeľa Atlas Copco Talian Giulio Mazzalupi. Stal sa tak prvým nešvédskym občanom na tejto pozícií. Vyštudovaný ťažobný inžinier nastúpil do spoločnosti v roku 1971. Vo svojej novej funkcii sa rozhodol posilniť pozíciu firmy zmenou filozofie produkcie. Zameral sa na komponenty a zariadenia postavené na modulárnom koncepte. Podarilo sa mu uviesť do praxe nemálo produktových inovácií a výrazným spôsobom zmeniť zákaznícky servis.

Do mnoho najrôznejších produktov sa začal prihovárať modulárny dizajn. Tento nový koncept mal za následok nemalé úspory v produkcii a zrýchlenie distribúcie. Svetový trh vďaka nemu mohol byť ovládaný efektívnejšie z menšieho počtu miest.
Mazzalupi si vzápätí uvedomil význam internetu a ďalších komunikačných kanálov pre tak veľkú celosvetovo pôsobiacu firmu, akou práve spoločnosť Atlas Copco bola. Za jeho pôsobenia tak vznikli, napríklad, prvé diaľkovo ovládané vŕtacie zariadenia.

Zákazník pre neho bol vždy na prvom mieste, a aby sa na to nikdy nezabúdalo, premenoval všetky obchodné pobočky na zákaznícke centrá. Ich úlohou bolo predávať, ale aj poskytovať následné služby.

Vďaka tomu všetkému, ale aj ďalším aspektom, ako bolo napríklad posilnenie pozície v Ázii, dochádzalo za Mazzalupiho k postupnému zvyšovaniu obratu. Koncom milénia vstúpila spoločnosť Atlas Copco na výrazne rastúci trh s prenájmom zariadení. V roku 1997 potom zakúpením americkej firmy Prime Service Corporation uskutočnila najväčšiu akvizíciu v histórii, ďalšie akvizície v tejto oblasti nasledovali. Nakoniec tak v Atlas Copco v roku 1999 vzniklo štvrté oddelenie – oddelenie prenájmu vybavenia.

Viac nôh v uliciach

V roku 2002 Mazzalupi odišiel do dôchodku a vo funkcii prezidenta a generálneho riaditeľa ho vystriedal Gunnar Brock. V tom čase mal za sebou už bohatú kariérnu históriu, bol riaditeľom niekoľkých významných švédskych spoločností.

Pod Brockovým vedením nasledovali v spoločnosti Atlas Copco ďalšie zmeny. Pod heslom „Späť ku koreňom“ sa okrem zákazníkov firma začala znovu viac sústrediť na obchod. Súčasťou tejto stratégie bolo najímanie ďalších ľudí na pozície obchodných zástupcov („Viac nôh v uliciach“) a vytvorenie prozákaznícky orientovanej organizácie. Brock vtedy na tento účel vytvoril tiež unifikovanú metódu merania spokojnosti zákazníkov.

Oddeľovanie slabých častí

Spoločnosť rástla. Upevňovala pozíciu v segmentoch, v ktorých už bola silná, uskutočňovala tiež ďalšie akvizície. A zároveň sa začala zbavovať tých častí, ktoré nedržali vedúce pozície vo svojich odvetviach. V roku 2005 boli odpredané divízie operujúce s elektrickým vybavením Atlas Copco Electric Tools a Milwaukee Electric Tool, o rok neskôr nasledoval predaj oddelenia prenájmu vybavenia. Zostali tak staré známe tri odvetvia – Kompresory, Stavebná a ťažobná technika a Priemyselné nástroje.

V roku 2008 svet zasiahla ekonomická kríza. Tá sa samozrejme dotkla i organizácie Atlas Copco, najmä kvôli poklesu investícií v oblasti ťažby. Špecifický firemný obchodný model založený na rýchlej spolupráci medzi divíziami však zapríčinil, že spoločnosť toto obdobie ustála.

Posilnenie služieb

V roku 2009 vystriedal Gunnara Brocka v prezidentskom a riaditeľskom kresle Belgičan Ronnie Leten. V Atlas Copco pracoval od roku 1985 v divízii kompresorov, ktorej riaditeľom sa stal v roku 2006. Tu vtedy pokračoval v stratégii nastolenej Treschowem. Dochádzalo k sérii akvizícii, a tým k rozširovaniu portfólia divízie. Mohlo tak byť uspokojených ešte viac potrieb zákazníkov, čím divízia upevňovala svoju pozíciu. Dve značky – Atlas Copco a Chicago Pneumatic – sú od tejto doby značky s celosvetovou pôsobnosťou.

V lepších službách zákazníkom videl Leten veľký potenciál, a tak v roku 2007 založil v divízii kompresorov samostatné servisné oddelenie. To zaisťovalo pravidelný kontakt so zákazníkmi, servis predanej techniky a tiež monitorovanie trhu. Vďaka oddeleniu služieb od výroby sa spoločnosť mohla sústrediť na každú časť zvlášť, rovnako ako na vstup do ďalších krajín a na ďalšie trhy.

Za týmto účelom spoločnosť Atlas Copco v roku 2011 rozdelila svoj obchod do štyroch sektorov: Kompresory, Stavebná technika, Priemyselné náradie a Technika pre ťažbu a dobývanie. Každá divízia bola zodpovedná za svoje vlastné stratégie zastrešené misiou a víziami materskej skupiny a každá tiež založila svoje vlastné servisné oddelenie.

Zákazníci vo viac než 170 krajinách

Ako spoločnosť Atlas Copco rástla, zakladala nové spoločnosti po celom svete. V priebehu prvého desaťročia 21. storočia boli otvorené zákaznícke centrá v Ázii, Afrike a vo východnej Európe. Na konci roku 2012 mala spoločnosť pobočky v 90 krajinách a zákazníkov v 178. Vďaka neustálemu vývoju a silnej vnútornej kultúre v Atlas Copco naďalej žije vízia „First in Mind – First in Choice®“ („Prvý na mysli – prvý vo výbere“). Mimochodom, ide pravdepodobne o jedinou víziu na svete, ktorá má registrovanú obchodnú známku.

História Slovakia