Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory

Ako šiel čas s Atlas Copco: Cesta k udržateľnosti a spokojnosti

Oddanosť udržateľnej produktivite, tak znie heslo, ktorým sa v Atlas Copco riadime. A čo viac môže byť dôkazom našej oddanosti než to, že tento rok oslavujeme 145 rokov od založenia?

Za tú dobu sa samozrejme mnohé zmenilo, ale oddanosť zostáva. Oddanosť našim zamestnancom i našim zákazníkom. Pripomeňme si zásadné míľniky našej spoločnosti v niekoľkodielnom seriáli. V prvnej časti sme zhrnuli, ako to všetko začalo, v druhej sme sledovali prvé kroky k orientácii na zákazníkov. V tretej časti sme sa stali svedkami prerodu spoločnosti z rýdzo technologickej firmy na spoločnosť orientujúcu sa na trh, štvrtý diel predstavil kúzlo takzvanej Švédskej metódy. Piata časť popísala okamihy, kedy táto metóda vstúpila na svetový trh, šiesty diel sledoval obdobie, ktoré vyvrcholilo vznikom troch spoločností zastrešených silnou materskou organizáciou. V siedmom sme sa zmienili o nových technológiách, ktoré v tej dobe prišli na trh, v ôsmej časti sme zhrnuli veľmi úspešné obdobie medzi 70. a 90. rokmi, kedy dochádzalo k rade akvizícií. V deviatom pokračování sme vkročili do konca deväťdesiatych rokov, kedy sa do vývoja priemyslu začala prihovárať digitalizácia. A dnes celý seriál uzavrieme pohľadom na nedávne udalosti.

Klimatické zmeny = zmeny vo vnútri Atlas Copco

Počiatok nového milénia bol poznačený zmenami klímy – globálne otepľovanie, skleníkový efekt, to boli témy, o ktorých sa hovorilo viac ako kedykoľvek predtým. Dôraz na životné prostredie sa tak dostával do popredia mnohých firiem a organizácií po celom svete, Atlas Copco nevynímajúc. Koniec koncov, internet so svojimi možnosťami predstavoval pre výrobné závody konštantnú hrozbu negatívnej kritiky.

Vyvíjať úsporné zariadenia, znižovať spotrebu zdrojov, to sú len niektoré z cieľov spoločnosti Atlas Copco na ceste k udržateľnému a zároveň ziskovému vývoju a k obchodu založenému na etike.

Atlas Copco zostáva v čele pelotónu

Training discussion Business Code of Practice
Spoločnosť Atlas Copco vždy usilovala o náskok pred ostatnými. Zmeny na ceste k udržateľnosti tak nabrali na rýchlosti. V roku 2002 vedenie publikovalo Etický kódex (Business Code of Practice), zahŕňajúci všetku internú politiku vo vzťahu k obchodnej etike a sociálnemu a environmentálnemu pôsobeniu firmy.

Popri finančných výsledkov sa začali merať a zaznamenávať aj tie sociálne, etické a environmentálne. Predstavenstvo spoločnosti, vedomé si dôležitého postavenia na mnohých trhoch, zintenzívnilo v roku 2010 boj proti korupcii s cieľom tieto aktivity z firmy úplne vykoreniť. V roku 2011 potom stanovilo súbor všeobecných cieľov na dosiahnutie udržateľnosti a výnosnosti.

Nové budovy pobočiek sa stavajú v súlade s medzinárodnými environmentálnymi štandardmi, Atlas Copco sa zároveň snaží znižovať náklady na prepravu. Cesty zamestnancov na porady tak dávno nahradili video konferencie a ďalšie nové technológie, ktoré vedú k úsporám nielen energie, ale aj času a samozrejme peňazí.

A životné prostredie je v centre pozornosti aj v oblasti výroby, interných procesov a logistiky. Výrobní inžinieri a dizajnéri pracujú tak, aby nové produkty boli minimálne rovnako tak výkonné ako staršie modely a tiež spotrebovávali menej paliva, energie a ďalších materiálov.

Žiadny hluk a minimálna spotreba energie

Bez nekončiaceho zástupu inovácií by spoločnosť Atlas Copco nikdy nedosiahla pozície, na ktorej je dnes. Lepšia produktivita, dôraz na ergonómiu, nižšiu spotrebu energie, lepšiu bezpečnosť – to sú požiadavky a zároveň výzvy, ktorým skupina ako celok čelí každý deň.

Elektrické uťahovačky rady Tensor S (spoločne s riadiacou jednotkou Power Focus), predstavenej prvýkrát v roku 1993, boli pre Atlas Copco prelomom. Boli vybavené úsporným motorom, disponovali nižšou váhou a zároveň vyšším výkonom. V automobilovom segmente sa táto rada stala doslova hitom. A ešte aj o pol druha dekády neskôr je stále vylepšovaná – napríklad množstvom softvérových či ergonomických prvkov.

V roku 2005 bolo na trh uvedené takmer bezhlukové povrchové vŕtacie zariadenie, perfektný nástroj pre prácu v skorých či neskorých hodinách v husto osídlených oblastiach. Štyri roky nato vývojári v Atlas Copco predstavili vodou chladené bezolejové vzduchové kompresory s integrovaným zariadením na využitie odpadového tepla. Tie umožňujú až stopercentné využitie spotrebovanej energie – prevádzajú ju na odpadové teplo. Tieto kompresory sa mimochodom stali vôbec prvými zariadeniami na svete s nulovou spotrebou energie.

Jedným z najnovších prevratných vynálezov a dôležitých produktov je nová benzínová zbíjačka na asfalt. Vďaka svojmu ergonomickému dizajnu a konštrukcii šľachetnej k životnému prostrediu získala niekoľko ocenení.

Bezpečnosť a zdravie

Okrem životného prostredia sa pozornosť spoločnosti Atlas Copco zameriava taktiež na bezpečné pracovné prostredie a zdravie zamestnancov aj ľudí všeobecne.

V roku 2002 bol spustený prvý dobrovoľnícky program na podporu boja proti HIV a AIDS v Juhoafrickej republike. Program sa čoskoro rozšíril do všetkých subsaharských krajín a získal nemalé uznanie.

Nasledovali jeho obdoby pre boj proti cukrovke v Severnej Amerike alebo Indii, ale tiež napríklad pre zvýšenie bezpečnosti pracovného prostredia vo vnútri firmy.

Digitalizácia a futuristické technológie

Nástup internetu a digitalizácie so sebou priniesli nielen väčšiu transparentnosť všetkých činností firmy, ale tiež napríklad nové pozície pre programátorov a cloudových špecialistov.

V roku 2017 bolo práve vďaka internetu vzájomne prepojených takmer sto tisíc kompresorov. Viac zhromaždených dát znamenalo nielen lepší obchod, ale najmä vhodnejšie riešenie pre zákazníka.

Možnosť monitoringu prostredníctvom internetu zohráva dôležitú úlohu aj v ďalších oblastiach, kam Atlas Copco dodáva svoje produkty. Spomeňme napríklad zariadenia na prívod vzduchu do pľúc, ktoré sa používajú v nemocniciach.

A možnosť, že si takmer všetko, čo vám napadne, vrátane sofistikovaných súčiastok do rotorov, môžete vytlačiť? Donedávna hudba budúcnosti, s 3D tlačiarňami vec úplne bežná a štandardne používaná aj vo výrobných halách spoločnosti Atlas Copco.

Z jedného svetového lídra dvaja rovnako silní

V pondelok 16. januára 2017 prišlo nečakané prekvapenie. Organizácia Atlas Copco oznámila svoje rozdelenie na dve časti – Atlas Copco a Epiroc. Prvá zostala zameraná na priemysel, druhá prevzala pôsobenie v oblastiach ťažby, infraštruktúry a surových materiálov.

Dôvod k rozdeleniu bol prostý. Firma dramaticky rástla, vzájomná synergia jednotlivých odvetví však prestávala byť zvládnuteľná. Každé odvetvie malo iný koncový trh, iné požiadavky. Rozdelenie na Atlas Copco a Epiroc zabezpečilo každej firme plnú koncentráciu na vlastný trh a na svojich zákazníkov. Obe spoločnosti sú pritom naďalej svetovými lídrami vo svojich odvetviach.

V deň rozdelenia nastupuje na pozíciu prezidenta a generálneho riaditeľa Atlas Copco Švéd Mats Rahmström. A pokračuje v ceste, ktorú začali jeho predchodcovia – sústredí sa na inovačné technológie, maximálnu kvalitu služieb pre zákazníkov, ale aj na aktuálne témy životného prostredia a udržateľnosti.

Kompetencie k boju s konkurenciou

Vo vedúcich pozíciách spoločnosti Atlas Copco vždy sedeli manažéri, ktorí boli odvážnymi lídrami schopnými pracovať s tímami oddaných kolegov. Ak sa pozrieme na uplynulých 145 rokov, nemôžeme zaprieť, že táto stratégia bola veľmi úspešná.

Na rôznorodosť sa nahliada ako na prostriedok k úspešnému rozvoju, nové talenty sa hľadajú vo všetkých kútoch sveta. Jedinou podmienkou pre úspešné začlenenie sa do tímu je zdieľanie firemných hodnôt: inovácia, oddanosť a interakcia. V roku 2017 tak pracovali pre Atlas Copco vrcholní manažéri a vrcholné manažérky takmer 60 národností.

Zvláštne úsilie je v organizácii venované zastúpeniu žien. Dlhodobým cieľom je mať vo vyšších pozíciách stále viac manažérok. V roku 2012 tvorili ženy 17 % všetkých zamestnancov organizácie a ich počet stále stúpa.

V konečnom dôsledku sa dá povedať, že dnes sa Atlas Copco spolieha vo svojej podstate na jediný zdroj – ľudí. So smelými plánmi na rozvoj diverzity, mobility a schopnosti svojich zamestnancov tak spoločnosť hrdo vstupuje do 145 roku svojej histórie.

Historical Slovakia