Stäng

Vägen till hållbar pumpning

gröna lösningar

Hållbarhet blir ett alltmer viktigt krav för operatörer och slutanvändare eftersom reglerna har blivit mer krävande och strängare. För att arbeta på ett mer hållbart och miljövänligt sätt granskar operatörerna all sin utrustning. En viktig del av utrustningen som kan innebära ett stort steg framåt för bättre hållbarhet är avvattningspumpar. Olika faktorer bör beaktas, till exempel minskad stilleståndstid, förbättrad servicevänlighet, minskade utsläpp, lagstiftning och att se till att pumpen är rätt dimensionerad för att fungera så effektivt som möjligt.

Minska stilleståndstiden

Stilleståndstid bidrar i hög grad till hållbarhet. Minskad stilleståndstid innebär att operatörerna kan arbeta med maximala prestandanivåer och förbättra driftseffektiviteten. Det finns två typer av driftstopp: Oplanerade driftstopp, i vilka en del går sönder och arbetet måste stoppas för att reparera utrustningen, och förutsedda driftstopp som avser rutinservice och underhåll.

Det finns flera sätt att minska stilleståndstiden. Det första är att se till att utrustningen är lämplig för det aktuella jobbet och tillräckligt robust för att klara användningsförhållandena. Det förhindrar att fel uppstår i förtid. Se också till att utrustningen använder delar av hög kvalitet. Den kommer då att fungera som förväntat och fortsätta att fungera tillförlitligt med en optimal MTTR (Mean Time-to-Repair).

Atlas Copco WEDA Wear Deflector-teknik

WEDA-seriens innovativa hydrauliska konstruktion: Wear Deflector-tekniken

Mycket möda har lagts på att förbättra pumpprestandan med specialiserade pumpkonstruktioner. Avancerade pumpar som Atlas Copcos PAC-sortiment har till exempel utformats för att minska stilleståndstiden och förlänga livslängden. Därmed minskas driftskostnaden för service. De här modellerna har ett slutet pumphjul med innovativa styrblad, vilket gör att mekaniska tätningar håller tre gånger längre än med jämförbara tekniker.

I ett annat exempel på pumpar som är utformade för maximal drifttid har Atlas Copcos WEDA-serie med elektriska dränkbara pumpar byggts med den speciella Wear Deflector-tekniken. Den innovativa hydrauliska konstruktionen, som ursprungligen är integrerad i D70-varianten, har resulterat i en extremt hållbar pump som ger långvariga prestanda under tuffa förhållanden. Fasta partiklar som suspenderas i vatten kan medföra att ett pumphjul slits ut och går sönder i förtid. Den unika Wear Deflector-tekniken skyddar emellertid pumpens hydrauliska komponenter från sand och andra slipande partiklar. Pumphjulen är också tillverkade av rostfritt stål med hög kromhalt (55 HRC) och har därmed hög hårdhet och exceptionell slitstyrka.

Förbättrade möjligheter för service

Driftstopp som är kopplade till regelbundet underhåll kan minskas genom att välja utrustning som är utformad för att vara enkel att underhålla. Funktioner som gångjärnsluckor ger snabb och enkel åtkomst till pumpens interna funktioner för snabb service. Den enkla servicen förbättras ytterligare med designfunktioner som tätningskonstruktionen med semikassett på PAS- och PAC-pumparna, som ger åtkomst till och byte av tätningen framifrån utan att pumpen behöver tas isär.

Atlas Copco PAS HardHat självflödande pump

Atlas Copcos PAS HardHat® självflödande pump

PAS HardHat®-serien inrymmer verkligen dessa funktioner och kan rengöras och startas om på bara tre minuter och servas på mindre än 60 minuter. Den exklusiva HardHat®-polymeren är beständig mot korrosion och effekterna av extrema temperaturer och tuffa driftsmiljöer, vilket ger ökad hållbarhet på plats.

Digitala tekniker, som Atlas Copcos FleetLink, kan bidra till att förbättra övervakningen och hjälpa operatörer att arbeta mer effektivt. FleetLink möjliggör fjärrövervakning av pumpens prestanda och skick, vilket ger den driftinformation som behövs för att optimera pumpanvändning och underhåll.

Öka effektiviteten

Koldioxidutsläppen kan minskas genom att man tar hänsyn till pumparnas energikälla och följer de europeiska utsläppskraven enligt steg V som anger en gräns för mängden skadliga partiklar från dieselmotorer. 

Atlas Copco WEDA D70 elektrisk dränkbar pump

Atlas Copcos elektriska dränkbara pump WEDA D70

Om elektricitet finns kan en elektrisk pump vara ett effektivt val. Elektriska dränkbara pumpar – som WEDA-pumparna – är de mest energieffektiva och ger hög effekt i lätta och kompakta paket. Atlas Copco har utvecklat en praktisk pumpkalkylator för WEDA-pumpar. Genom att ange viktig teknisk information som flöde, statisk tryckhöjd, slang-/rörlängd och diameter visar kalkylatorn operatören den mest lämpliga pumpen för deras tillämpning.

PAC- och PAS-seriernas ytpumpar uppfyller EU steg V i dess helhet. De är också certifierade för arbete med biodieselbränsle (HVO). Det här fossila bränslet är den senaste och renaste generationens biodiesel som tillverkas av återvunna vegetabiliska oljor och fetter. Dessutom har PAS- och PAC-pumpar en innovativ elektroniskt styrd motor för effektivare drift.

Val av storlek för en hållbar framtid

Det slutliga sättet att förbättra effektiviteten är att ha rätt pumpstorlek. Genom att använda rätt pump för jobbet kan operatörerna avlägsna vatten och slam på ett effektivt sätt.

Ta hänsyn till de tekniska parametrarna och kraven för bästa värde och effektivitet. Den valda pumpen ska kunna hantera flödeskraven med tillräcklig kapacitet för att hantera variationer i vattennivån samt mångsidighet för att hantera behoven på olika platser. En överdimensionerad pump som kan hantera en mycket högre flödeskapacitet än vad som behövs är onödigt dyr och utgör inte den mest kostnadseffektiva lösningen. Å andra sidan kommer en pump som har underspecificerats att kämpa för att transportera media och slitas ut snabbare, vilket resulterar i kortare livslängd.

Pumpar är en viktig del av utrustningen på alla byggplatser, och när man ser över hållbarheten i en hel verksamhet är de en viktig komponent att granska. Det är viktigt att arbeta med betrodda partners och tillverkare som kan erbjuda ett omfattande sortiment av pumpar som är utformade för att hjälpa operatörerna att nå sina hållbarhetsmål. 

Vill du veta mer om våra länspumplösningar?

gröna lösningar

Länspumpar

Letar du efter stationära eller dränkbara länspumpar? Vi har en lösning för dina behov.

Vägen till hållbar pumpning

explainer icon