Stäng

Hållbarhet inom skaldjursförpackningar med Atlas Copcos vätskeringsvakuumpumpar

Region: Lovund, Norge

Bransch: EPS-förpackningar för fisk och skaldjur

Fördelar: Energibesparingar på upp till 50 %

Atlantic Styro är baserat i Lovund, en liten ö utanför Norges kust, nära polcirkeln. I det här lilla men blomstrande samhället är alla lokala företag knutna till fiskodlingsbranschen. De producerar expanderad polystyrenförvaring och transportlådor för fisk som hjälper till att hålla produkter som till exempel lax färsk. Hållbarhet och engagemang för kvalitet är av största vikt för Atlantic Styro.

Utmaningen:

I den moderna livsmedelsindustrin fokuserar man på hållbarhet. Fiskodling och förpackningar är inga undantag – från uppfödning av smolt till leveransen av lax till konsumenter. Färskhet, miljöpåverkan, hållbar infrastruktur och produktion är viktiga. Atlantic Styro ligger granne med en välkänd producent av odlad lax. De har en nära arbetsrelation, baserat på ömsesidigt förtroende och ett gemensamt engagemang för kvalitet. Atlantic Styro behöver en tillförlitlig vakuumförsörjning för att tillverka EPS-lådor och förpackningar. Vakuum används för att evakuera ångan som uppstår vid utvidgning av polystyren.

Lösning:

För Atlas Copco Vacuum är tillit och kvalitet lika viktigt som för Atlantic Styro. Vi vill vara en del av lösningen för en bättre framtid. Dessa gemensamma värderingar var en av anledningarna till att Atlantic Styro valde Atlas Copco som leverantör av vakuumlösningar.

Den andra orsaken är den överlägsna vakuumprestandan i Atlas Copcos LRP VSD+ intelligenta vätskeringsvakuumpump. Den ger optimal energieffektivitet tillsammans med låga drifts- och underhållskostnader. Dess användarvänlighet, integrering i befintliga processer och centralisering gör den till en helt unik vätskeringsvakuumpump.

Atlas Copco erbjöd en lösning med tre LRP VSD+-vakuumpumpar som enkelt kunde integreras i Atlantic Styros befintliga process. En sluten vattenkrets säkerställer att pumpen aldrig får slut på vatten och den extra inställningen för energiåtervinning säkerställer att ingen energi går till spillo.

LRP VSD+-serien är utrustad med Atlas Copcos inbyggda, kraftfulla och användarvänliga vakuumstyrenhet Elektronikon™. Det gör att Atlantic Styro kan integrera hela systemet och ta full kontroll över sitt vakuumsystem.

Resultat:

Installationen av LRP VSD+ ger Atlantic Styro en stabil vakuumförsörjning. Vakuumsystemet är optimerat för både energi- och vatteneffektivitet och är utrustat med två drivningar med variabelt varvtal – en för motorvarvtalet för att säkerställa att pumpen bara levererar det som behövs för processen. Den andra drivningen med variabelt varvtal reglerar vattencirkulationspumpen för att optimera vattenflödet och stabilisera vakuumnivån. LRP VSD+ har ett litet fotavtryck och levereras i ett enda elegant hölje. Den ljuddämpande kapslingen minskar bullerstörningarna i den omedelbara arbetsmiljön avsevärt med en driftbullernivå på 65 dB(A). För Atlantic Styro har LRP VSD+-pumparna inneburit en enorm energibesparing och mindre påverkan på miljön. Det är en enorm fördel – inte bara för kundens plånbok, utan även för miljön. Mindre energianvändning innebär mindre belastning på våra naturresurser. Med den här nya vakuumlösningen sätter Atlas Copco Vacuum energibesparingar och miljömässig hållbarhet i första rummet.

Relaterade ämnen och berättelser

LRP VSD+

Smart vätskeringsvakuumpump

Serien LRP 700-1000 VSD⁺ är nästa stora steg inom vätskeringsteknik som passar perfekt för våta, fuktiga och smutsiga tillämpningar med höga temperaturer, extrema ångtryck och till och med flytande och fasta rester från processen.