Stäng

Ny app från Atlas Copco förbättrar intelligensen i vakuumpumpar

27 nov 2019


Köln, november 2019: – Innovation skapar förbättringar – Atlas Copcos tekniker har utvecklat en app under denna rubrik som gör att vakuumpumpar kan styras och övervakas i realtid från en smartphone. Pumpar kan även tas i drift optimalt genom att ange ett mindre antal börvärden.

De första modellerna som den kostnadsfria appen används med, är de nya vakuumpumparna med kloteknik i DZS 100-, 200- och 400 VSD⁺-serien och den oljeinsprutade pumpen med roterande lamell, GVS A VSD⁺.

För användarna garanterar komfortfunktionerna större användarvänlighet och påtagligt effektivare drift.

Ökad produktivitet

Industrivakuumpumparna i DZS-serien med integrerad växelriktardrivning är utrustade med VSD⁺-drivning av motorn. Detta inkluderar olika fjärranslutningsalternativ – inklusive Atlas Copco VSD⁺-appen. Med appen kan DZS-klopumpen med fast varvtal användas som en varvtalsstyrd pump. Med bara några få klick kan pumpens prestanda justeras exakt efter respektive processkrav, så att överdriven vakuumgenerering undviks. Det innebär att appen anpassar energiförbrukningen individuellt vilket i slutänden ökar produktiviteten.

Viktiga parametrar i korthet

De intuitiva driftsalternativen ger kunderna en hög grad av användarvänlighet: Appen ansluts automatiskt via ett integrerat Bluetooth-gränssnitt så snart pumpen startas. När önskade parametrar har matats in i din smartphone kan pumpen börja användas omedelbart. Det är också möjligt att visualisera prestandadata och inställningar i realtid. Relevanta parametrar som inloppstryck, rotorvarvtal, drifttimmar och underhållsintervall kan när som helst kontrolleras och vid behov snabbjusteras.

Minimikrav: IOS 8.0 eller Android 4.03

Tillämpningen är enkel att utföra utan föregående kunskap eller ytterligare utrustning: Samtliga medverkande kan hämta Atlas Copco VSD⁺-appen från App eller Play Store. Som ett minimikrav krävs de mobila operativsystemen IOS 8.0 respektive Android 4.03. För önskat språkval klickar användaren på respektive flaggsymbol för att sedan välja önskade enheter för avläsning som t.ex. differentialström, tryck och temperaturmätningar. Aktuella faktiska värden visas i två separata menyer: In- och utdata samt processvariabler. Förutom DZS 100, 200 och 400 VSD⁺-serien och den oljeinsprutade GVS A VSD⁺-pumpen med roterande lamell, planerar Atlas Copco att göra appen tillgänglig för andra modeller av vakuumpumpar.

Lär dig mer om VSD⁺-appen

Hämta VSD⁺-appen

Google Play App Store

För mer information, vänligen kontakta: